Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

Latvijas Universitāte (LU) turpinās sniegt finansiālu atbalstu LU studējošajiem Ukrainas pilsoņiem, kuri izceļojuši no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā, kā arī Ukrainas pētnieciskajam personālam Universitātē.

Solidarizējoties ar Ukrainas tautu, LU piešķir Ukrainas studentiem atvieglojumus 100 % apmērā no 2023./2024. akadēmiskā gada pavasara semestra studiju maksas, kā arī 100 % apmērā atvieglojumus īres maksai LU dienesta viesnīcās.

Savukārt Ukrainas zinātniekus Universitāte aicina kara dēļ pārtraukto pētniecisko darbu turpināt Latvijā, piešķirot atbalsta finansējumu līdz 2024. gada 31. decembrim.

Atbalstu piešķir no LU centralizētajiem līdzekļiem kā līdzfinansējumu LU iestādes budžetam, veicot norēķinu par faktiskajām izmaksām vienu reizi ceturksnī. Atbalstu piešķir Ukrainas pētnieciskā personāla nodarbināšanai LU iestādēs.

“Mēs turpinām būt vienoti ar Ukrainas tautu! Universitāte ir izveidojusi ciešu un produktīvu sadarbību ar vairākām Ukrainas augstskolām un noteikti vēlamies turpināt arī atbalstīt Ukrainas zinātniekus, viņu pētījumu nepārtrauktību. Pateicos kolēģiem, īpaši LU Akadēmiskajam departamentam, kas rosināja turpināt atbalsta sniegšanu. Šis lēmums veicinās vēl ciešāku sadarbību Universitātei ar Ukrainu,” uzsver LU rektors profesors Indriķis Muižnieks.

Universitāte atbalsta Ukrainas pilsoņus arī sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām. Tā decembra sākumā – no 11. līdz 15. decembrim – biedrība “TEV” sadarbībā ar LU organizēja starptautisku mācību semināru un konferenci (ar Latvijas Republikas Ministru kabineta un Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu). Mācību seminārā piedalījās praktizējoši skolu psihologi no Ukrainas un Latvijas. LU uzsver, ka ir ļoti svarīgi atbalstīt Ukrainas tautu šajā grūtajā laikā, kad tā varonīgi pretojas Krievijas agresijai, ciešot smagus zaudējumus, tāpēc mācību seminārs un konference bija veltīti bruņotā konflikta laikā gūto psiholoģisko traumu, to psihoemocionālo seku un traumatiskās pieredzes seku mazināšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Dalīties