Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

Lai veicinātu izpratni par akadēmisko godīgumu un tā ievērošanas nozīmību studijās un pētniecības procesā, Latvijas Universitātē (LU) ir ieviests e-kurss par akadēmisko godīgumu gan akadēmiskajam personālam, gan studentiem.

LU Akadēmiskais departaments vērš uzmanību, ka visiem LU studentiem katru akadēmisko gadu pašmācības ceļā līdz akadēmiskā gada beigām ir jāapgūst e-kurss par akadēmisko godīgumu un jānokārto tests. Kurss ietver šādas tēmas: 

  • akadēmiskās ētikas pamatprincipi; 
  • akadēmiskais godīgums studiju procesā: akadēmiskā rakstība un satura oriģinalitāte, citēšana, pārstāsts; 
  • akadēmiskā godīguma pārkāpumu veidi; 
  • plaģiātisms studijās; 
  • akadēmiskā godīguma pārkāpumu izskatīšana LU; 
  • mākslīgā intelekta izmantošana studiju procesā. 

Studentiem paredzētais e-kurss nav iekļauts to studiju programmās un par to netiks piešķirti kredītpunkti. 

Mācībspēkiem un pētniekiem kurss par akadēmisko godīgumu ir daļa no Darba drošības kursa, kas ir pildāms reizi akadēmiskajā gadā. Akadēmiskajam personālam – mācībspēkiem un pētniekiem – kurss vēl papildus ietver arī tēmas par pētniecības ētiku un ētiku zinātniskās publicēšanās procesā. 

Jaunizveidotajam e-kursam gan studenti, gan akadēmiskais personāls var piekļūt LU e-studiju vidē, izmantojot savu LU lietotājvārdu un paroli. 

Informatīvo izglītošanu par akadēmisko godīgumu nosaka LU 11.12.2023. rīkojums Nr. 1-4/527 “Par mācībām akadēmiskā godīguma izpratnes veicināšanai”, kura pamatā ir LU Administrācijas Rīcības plāns LU Stratēģijas 2022.-2027. gadam īstenošanai, kā arī LU un LU Studentu padomes 28.02.2023. vienošanos par studiju modernizācijas trešo posmu. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar LU Akadēmisko departamentu, rakstot uz e-pastu akd@lu.lv.  

Dalīties