Latvijas augstskolu pilna laika klātienes bakalaura un koledžas līmeņa visu kursu studējošie, kuri atbilst sociālās stipendijas “Studētgods” saņemšanas kritērijiem, līdz 20. septembrim, izmantojot Latvija.lv pakalpojumu “Studētgods”, var pieteikties stipendijai. Stipendijas apmērs ir 175 eiro mēnesī.

Pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods” 2023./2024. mācību gada pirmajam semestrim vēl var tikai līdz 20. septembrim, izmantojot Latvija.lv pakalpojumu “Studētgods”. Pēc 20. septembra e-pakalpojuma pieteikšanās formas apkalpošanas funkcionalitāte nebūs aktīva. Nekādos citos veidos iesniegtie pieteikumi netiks izskatīti, tādēļ stipendijas pieteikuma iesniedzējiem lūgums ievērot šo normatīvajā regulējumā noteikto pieteikšanās termiņu. Stipendijai jāpiesakās katru semestri, arī tad, ja stipendija saņemta iepriekš. Lai pieteiktos stipendijai “Studētgods”, nav nepieciešams iesniegt izziņu par daudzbērnu ģimenes statusu vai invaliditāti, jo ir nodrošināta datu apmaiņa starp institūcijām.

Stipendijas saņemšanai noteikts sekmju slieksnis – piesakoties pirmajā semestrī, centralizēto eksāmenu rezultātiem optimālajā līmenī matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt 6 un augstāk, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskajiem parādiem. Kritēriji tiek pārskatīti reizi semestrī.

Pirms pieteikšanās studentam vēlams arī pārliecināties, vai studējošā studiju dati ir savadīti Valsts izglītības informācijas sistēmā, (e-pakalpojums “Mani dati izglītības reģistros”).

Ja problēmas ar pieteikuma iesniegšanu, jautājumi, lūgums sazināties: studetgods@izm.gov.lv 

Plašāka informācija par sociālo stipendiju Studētgods tīmekļa vietnē.

   

Dalīties