Šodien, 28. jūlijā, pēc plkst. 17.00 tiks paziņoti pirmās kārtas rezultāti studijām Latvijas Universitātē 2023. / 2024. Akadēmiskajā gadā. Konkurss vienotajā uzņemšanā norisinās divās kārtās. Svarīgi – apstiprināt 1. kārtā piešķirto studiju vietu līdz 1. augustam vai aktivizēt iespēju pretendēt uz konkursa otro kārtu.

Konkursa rezultāti tiek paziņoti portālā Latvija.lv, kā arī īsziņu un elektroniskās vēstules veidā. Otrās kārtas rezultāti tiks paziņoti otrdien, 1. augustā pēc plkst. 17.00.  

Ja konkursa rezultātos netiks apstiprināta 1. prioritāte, tad reflektants konkursa 1. kārtā studiju vietu vēl neiegūst. Tādā gadījumā studiju vietu var iegūt konkursa 2. kārtā. Pēc 1. kārtas rezultātiem var iepazīties ar savu provizoriski iegūto studiju vietu. 

Pēc konkursa 1. kārtas rezultātu uzzināšanas ikvienam studētgribētājam jāizlemj, vai vēlas turpināt piedalīties konkursā uz pieteikumā norādītajām studiju programmām vai nevēlas vairs pretendēt uz studijām nevienā no studiju programmām. 

  • Ja konkursa 1. kārtā esi ieguvis studiju vietu Latvijas Universitātē (LU):  

Tad šī studiju vieta ir garantēta ar noteikumu, ja no 31. jūlija līdz 1. augustam attiecīgajā LU fakultātē vai filiālē tiks noslēgts studiju līgums.  

Ja norādītajos datumos nav iespējams ierasties fakultātē vai filiālē, taču vēlas saglabāt savu iegūto studiju vietu, portāla Latvija.lv e-pakalpojumā līdz 1. augusta plkst. 16.00 ir jāaktivizē izvēlne „Apstiprināt iegūto vietu”. Tādā gadījumā reflektants var noslēgt līgumu no 2. līdz 4. augustam

  • Ja konkursa 1. kārtā esi ieguvis studiju vietu, tomēr nevēlies uzsākt studijas izvēlētajā studiju programmā:  

Portālā Latvija.lv e-pakalpojumā jāaktivizē izvēlne „Atteikties no iegūtās vietas”. Ja refelktants atsakās no iegūtās studiju vietas, atkārtoti uz to pretendēt šogad nav iespējams.  

  • Ja konkursa 1. kārtā neesi ieguvis studiju vietu (ir zināma provizoriskā studiju vieta):   

Latvija.lv e-pakalpojumā līdz 1. augusta plkst. 16.00 ir jāaktivizē izvēlne „Pieteikties 2. kārtai”, tādējādi apstiprinot dalību konkursa 2. kārtā, lai iegūtu citu studiju vietu. Konkursa 2. kārtā var iegūt 1. kārtā norādīto provizorisko studiju vietu, vai studiju vietu augstāk prioritāšu sarakstā.  

Iegūstot studiju vietu LU 2. kārtā, jāierodas attiecīgajā fakultātē vai filiālē no 2. augusta līdz 4. augustam noslēgt studiju līgumu. 

! Ja reflektants nepiesakās konkursa 2. kārtai, tas automātiski izstājas no vienotās uzņemšanas un zaudē iespēju iegūt studiju vietu Latvijas Universitātē. 

  • Ja pēc konkursa 1. kārtas vairs nevēlies pretendēt uz studijām nevienā no izvēlētajām studiju programmām, tad savā e-pakalpojumā aktivizē izvēlni „Atteikties no dalības 2. kārtā”. 

Apstiprināt savu dalību konkursa 2. kārtā var arī: zvanot uz tālr. 67089003 vai klātienē jebkurā no uzņemšanas punktiem.   

Plašāka informācija attiecīgajā laika periodā būs pieejama portālā Latvija reflektanta izveidotajā Lietotāja kontā. 

Dalīties

Saistītais saturs

Tavs studiju pieteikums finiša taisnē – slēdz studiju līgumu līdz 4. augustam!
31.07.2023.

Tavs studiju pieteikums finiša taisnē – slēdz studiju līgumu līdz 4. augustam!

Latvijas Universitāte saņem visvairāk studētgribētāju pieteikumu
25.07.2023.

Latvijas Universitāte saņem visvairāk studētgribētāju pieteikumu