Latvijas Universitāte (Universitāte) starptautiskajā universitāšu reitingā “QS World University Rankings 2024” pakāpjas par 200 vietām starp labākajām augstākās izglītības iestādēm, iegūstot 801.–850. vietu. Universitātes darbību ļoti augstu novērtējuši darba devēji, sasniegti augsti rādītāji ilgtspējīgas attīstības jautājumos un starptautiskajā zinātniskajā darbībā. Universitāte atzīta par labāko Latvijā tādos stratēģiski būtiskos zinātnes rādītājos kā starptautiskā zinātniskā darbība un sadarbība, akadēmiskā reputācija, citējamība.  

QS pasaules universitāšu reitings ir viens no pasaules ietekmīgākajiem un visplašāk pazīstamajiem universitāšu reitingiem. Šajā reitingā katru gadu arvien vairāk iekļauj augstākās izglītības iestādes – šogad izvērtētas 2963, bet reitingā iekļuvušas 1499 universitātes no vairāk kā 100 pasaules valstīm.  

QS pasaules universitāšu reitingā tiek vērtēti vairāki kritēriji – akadēmiskā reputācija, citējamība, reputācija darba devēju vidū, nodarbinātības rezultāti, universitāšu kā izglītības un pētniecības centru sociālā un vides ietekme, kā arī tiek aplūkotas ārzemju studentu un akadēmiskā personāla proporcijas un starptautiskais pētniecības tīkls.  

“Iegūtā vieta QS pasaules universitāšu reitingā liecina, ka Latvijas Universitātes stiprā puse ir starptautiskā zinātniskā darbība un absolventu sekmes darba tirgū, par ko liels paldies jāsaka Universitātes saimei. Tāpat redzams, ka mums lielāka vērība jāvelta starptautisko studentu un akadēmiskā personāla piesaistei. Universitātes struktūras konsolidācija un akadēmiskā centra attīstība noteikti palīdzēs ievērojami uzlabot sniegumu šajās jomās. Reitinga veidošanas metodikā iepriekšējā gadā ieviesti jauni rādītāji, kas vairāk nekā iepriekš akcentē objektīvi vērtējamus kritērijus. Tādēļ īpašs prieks par to, ka Universitātei ir izdevies uzlabot savu sniegumu labāko pasaules universitāšu pulkā”, min rektors profesors Indriķis Muižnieks.   

Visaugstāko novērtējumu LU ieguvusi kategorijā “nodarbinātības rezultāti” un “reputācija darba devēju vidū”, kurā vērtē ne tikai globālo darba devēju uztveri par to, kuras iestādes izglīto konkurētspējīgākos absolventus, bet arī atspoguļo iestāžu spēju nodrošināt absolventiem augstu nodarbinātības līmeni. 

“QS World University Rankings” reitingā visaugstāk novērtēts Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts (Massachusetts Institute of Technology), kas ierindojas 1. vietā, 2. vietu ieņem Kembridžas Universitāte (University of Cambridge) un 3. vieta ir Oksfordas Universitātei (University of Oxford). 

Vairāk informācijas par QS University Rankings rezultātiem. 

Dalīties