Pirmo reizi piedaloties Ilgtspējas indeksā, Latvijas Universitāte (LU) šogad saņēmusi augstu novērtējumu, iekļūstot indeksa Sudraba kategorijā.

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kura pamatā ir starptautiski atzīta metodoloģija. Tas palīdz Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

Universitātes līdzdalība valsts ilgtspējīgā attīstībā ir viena no LU stratēģijas 2021. – 2027. gadam galvenajām vērtībām. LU stratēģija nosaka, ka Universitāte integrē ilgtspējīgu attīstību visās universitātes darbības jomās, dalība Ilgtspējas indeksā ir tikai viens no soļiem, kā īstenot izvirzītos mērķus.

“Latvijas Universitātei pirmo reizi iekļūstot Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta ilgtspējas indeksā, esam sasnieguši augstus rādītājus. Tā ir atzinība gan par esošo sniegumu korporatīvās ilgtspējas jomā, gan apņemšanos pēc ekspertu rekomendācijām uzlabot Universitātes sniegumu turpmāk,” norāda LU  Ekopadomes priekšsēdētājs Renārs Kairis. “Līdzdalība un atvērtība iekšējām un ārējām ilgtspējīgām iniciatīvām ir viens no Universitātes darbības principiem. Savukārt regulāra ilgtspējas vērtēšana un sertificēšana līdzīgās sistēmās ir kā norādījums tam, ka Ilgtspējīgas attīstības politikas pamatprincipi tiek aktīvi iekļauti Universitātes darbībā.”

Kā norāda Ilgtspējas indeksa veidotāji, šī indeksa dalībnieki “demonstrē drosmi, atklātību un apņemšanos pilnveidot savu sniegumu. Tieši šīs organizācijas spēj ne tikai ietekmēt savas nozares attīstību, bet arī sekmēt valsts ilgtspēju!”

"Sudraba" kategorijai kvalificējās kopumā 19 organizācijas - "Baltic Block", "Baltic Candles Ltd", "Balticovo", biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA", "BTA Baltic Insurance Company", "Citadele banka", "Cognizant (GB) Limited" filiāle Latvijā, "DHL Express Latvia", "Elektroniskie sakari", "Elnetworks", "FN Serviss", "Inchcape Motors Latvia", Latvijas Universitāte, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, "LDz apsardze", Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, "Siguldas būvmeistars", "SOL Baltics OÜ" Latvijas filiāle, "Tietoevry Latvija".

Minimālo Ilgtspējas indeksa slieksni šogad pārvarēja 81 dalībnieks - uzņēmumi, valsts iestādes, valsts un pašvaldību iestādes un citi, no kurām katra piektā šajā novērtējumā piedalījās pirmo reizi. Lai gan daudziem ilggadējiem šī novērtējuma dalībniekiem izdevās uzlabot savu sniegumu, kopējais dalībnieku sniegums ir 82,2%, kas ir par gandrīz 3% vairāk nekā 2022.gadā.

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts tika izveidots 2011.gada sākumā ar mērķi sekmēt valsts ilgtspējīgu attīstību. Institūta biedri un eksperti ir vadošie konsultāciju uzņēmumi dažādos ilgtspējas aspektos - "Cobalt", "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment", "Latvijas zaļais punkts", "Golin Riga", "Spring Valley" un "Kantar".

Plašāka informācija par Ilgtspējas indeksu - https://www.incsr.eu/

Dalīties