© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

25.–26.maijā Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā centra Dabas mājā pulcējas starptautiski nanotehnoloģiju eksperti, lai kopā ar Latvijas zinātniekiem pētītu inovatīvus un videi draudzīgus risinājumus nelietderīgā siltuma pārveidei elektriskajā enerģijā.

Pašmāju zinātnieku un kolēģu no Īrijas, Vācijas un Spānijas sanākšanas iemesls ir  starptautiskā zinātniskā projekta “Siltuma zudumu pārstrāde, lietojot nanofluidikas kanālus: progress termālās enerģijas pārvēršanā elektriskajā – TRANSLATE” ikgadējā sanāksme. Tajā piedalās LU Ķīmiskās fizikas institūta (ĶFI), LU Cietvielu fizikas institūta (CFI), kā arī partnerorganizāciju – Korkas Universitātes koledžas (KUK), KUK Akadēmijas no Īrijas, Darmštates Tehniskās universitātes no Vācijas un partneruzņēmuma “Cidete Ingenieros Sociedad” no Spānijas – zinātnieki un pārstāvji.

Projekta uzdevums ir meklēt risinājumus nelietderīgi saražotā siltuma pārveidei elektriskajā enerģijā, kas mūsdienās ir viena no aktuālām problēmām, jo faktiski 70% no pasaulē saražotā enerģijas apjoma tiek izniekoti – tie ir siltuma zudumi. Turklāt eksitējošās ierīces siltumenerģijas pārvēršanai elektroenerģijā diemžēl nespēj uzkrāt enerģiju.

Projekta uzdevums ir izstrādāt unikālu termoelektrisku ierīci, kura vienlaicīgi gan ražotu, gan arī uzkrātu elektroenerģiju. Galvenā TRANSLATE ideja balstās uz Darmštates Tehniskās universitātes teorētisko pētījumu, kas projektā tiek eksperimentāli pārbaudīts un pilnveidots, lai rezultātā taptu jauna ierīce. Ierīces darbības princips balstās uz nesen atklāto jonu kustību paātrinājumu nanokanālos temperatūru differences rezultātā. Šīs abas īpašības – elektriskās enerģijas ražošana un uzkrāšana – ļautu šādai ierīcei kļūt par barošanas avotu autonomām iekārtām, piemēram, mikrosensoriem. Darba rezultātā radīto mikro-ietaisi varētu integrēt jebkurā pārnēsājamā iekārtā – sākot ar mobilo tālruni un beidzot ar biomedicīnas sensoru sistēmām.

Pētnieciskais darbs TRANSLATE projektā programmas “Apvārsnis 2020 FET Open” ietvaros rit jau kopš 2021. gada 1. jūnija un tiek īstenots četru gadu garumā, lielākā daļa darba rit atsevišķās grupās partnerorganizāciju valstīs, kamēr paveiktais tiek pārrunāts ikmēneša virtuālās sapulcēs. Līdz šim zinātnieki ir tikušies Īrijā, un šī būs pirmā reize, kad zinātnieki uz kopdarbu pulcēsies Latvijas galvaspilsētā.

25. maijā tikšanās tika veltīta līdzšinējā pētnieciskā darba izvērtējumam, prezentācijām un semināram, viesi tika iepazīstināti ar LU Akadēmisko centru un tā infrastruktūru, savukārt 26. maijā zinātnieki piedalīsies grupu darbā, lai pārspriestu turpmāko teorētisko un eksperimentālo pētniecisko darbību.

Plašāka informācija par projektu “Translate” ir atrodama vietnē: https://translate-energy.eu/

Dalīties