© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Latvijas Universitāte (LU) Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2023. gada atklātajā konkursā iesniegusi 154 pieteikumus, LU Cietvielu fizikas institūts – 68, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts – 12, LU Matemātikas un informātikas institūts – 6 pieteikumus. Kopumā saņemti 583 projektu iesniegumi, kas ir tikai nedaudz mazāk kā iepriekšējā gadā, kad tika sasniegts augstākais iesniegumu skaits LZP FLPP konkursos kopš 2018. gada - 600 iesniegumu.

Projektu iesniegumi saņemti visās zinātņu nozarēs, norādot tās gan kā pamata, gan papildus zinātņu nozares. Lielākais projektu iesniegumu skaits iesniegts Inženierzinātņu un tehnoloģiju nozaru grupā - 181 iesniegumi, kam seko nozaru grupa Dabaszinātnes ar 156 iesniegumiem.

Projektu iesniegumi saņemti visās RIS3 viedās specializācijas jomās, visvairāk jomā “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas” – 229 projektu iesniegumi, un jomā “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas” - 177 projektu iesniegumi.

Projektu iesniegumus iesniegušas 33 Latvijas zinātniskās institūcijas, no kurām 14 ir augstskolas (ieskaitot visas 6 Latvijas universitātes), 15 zinātniskie institūti (t.sk. augstskolu zinātniskie institūti) un 4 cita veida zinātniskās institūcijas. Kā ierasts lielākais iesniegumu skaits saņemts no Latvijas universitātēm – Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes. Starp institūtiem visvairāk iesniegumu saņemts no Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra un Latvijas Organiskās sintēzes institūta.

Kopā 583 iesniegumos projektu realizācijai pieprasīts finansējums 174 686 655 euro (2022. gada konkursā 179 372 256 euro, 2021. gada konkursā 172 380 269 euro). Praktiski visos projektu iesniegumos paredzēts izmantot maksimālo atļauto summu  - 300 000 euro.

Vairāk informācijas

Dalīties