LU Senioru klubs pieredzes apmaiņā Leipcigas Universitātē.

Latvijas Universitātes (LU) Senioru kluba pārstāvji maija sākumā viesojās Leipcigas Universitātē, Vācijā, lai dalītos pieredzē un iepazītos ar Leipcigas Universitātes Senioru akadēmiju, tās darbības virzieniem un pasākumiem, kādi tiek piedāvāti senioriem. LU Sociālā dienesta vadītāja Astra Kravčenko secina, ka salīdzinot abu universitāšu darbu ar senioriem – darbības mērķi un virzieni pamatjautājumos sakrīt.

Leipcigas Universitātes Senioru akadēmija senioriem piedāvā zinātnisku tālākizglītību. Akadēmijas ietvaros dota iespēja gados vecākiem pilsoņiem (ne tikai bijušajiem Universitātes darbiniekiem) apmeklēt lekciju kursus un seminārus. Seniori var izvēlēties sev vēlamo no plaša studiju kursu piedāvājuma. Lielākā daļa lekciju notiek klātienē, bet ir arī darbinieks, kas atbild par izglītojošo pasākumu programmām digitāla formātā – Zoom platformā –, piesaistot akadēmisko personālu no fakultātēm un citām struktūrvienībām. Akcents tiek likts uz jaunajiem medijiem, valodu kursiem, izglītojošiem braucieniem. Kā uzsver kolēģi, šāda darba organizācija veicina mūžizglītību un garīgās formas uzturēšanu arī pēc darba gaitu beigšanas.Tiekoties ar Leipcigas Universitātes Senioru akadēmijas vadības pārstāvjiem, uzzinām arī par darba organizēšanu, par akadēmijas struktūru, par to, ka darbinieki, kuri organizē akadēmijas darbu ir Universitātes štata darbinieki. Ar viņu pienākumiem iepazīstina zinātniskās tālākizglītības vadītāja Ivonna Veigerte.

Savukārt LU emeritus profesore Aīda Krūze informē par abu universitāšu sadarbību 20 gadu garumā, seniors Andrejs Rudzītis un LU Sociālā dienesta vadītāja Astra Kravčenko pastāsta par LU Senioru kluba darbības virzieniem, uzdevumiem, iespējām un  projektiem, kādos piedalās mūsu seniori. LU Senioru klubs piedāvā ne vien tālākizglītības iespējas, bet arī citus pasākumus, kas veicina senioru labizjūtu un ļauj justies piederīgiem savai Universitātei, kas par viņiem rūpējas.

Tā kā Leipcigas Universitātē docētāju, darbinieku un studentu skaits, līdz ar to arī senioru skaits, ir ievērojami lielāks, tad pasākumu plānošana un īstenošana atšķiras.

"Brauciens bija veiksmīgs – gan dalījāmies pieredzē, gan ieguvām plašāku informāciju par Leipcigas Universitātes vēsturi un attīstības tendencēm mūsdienās, kā arī iepazinām Leipcigas un tās apkārtnes kultūrvēsturiskās vietas. Un noteikti atbalstām Leipcigas kolēģu priekšlikumu – turpināt sadarbību senioru institūciju jomā starp abām Universitātēm," pēc pieredzes apmaiņas brauciena uzsver A. Kravčenko.

   

Dalīties