LU Medicīnas fakultātes laboratorijā. © Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments.

Latvijas Universitātes (LU) medicīnas nozare ierindota 401.–450. vietā starptautiskajā universitāšu reitingā “QS World University Rankings by Subject 2023”. Tas ir augstākais vērtējums medicīnā Latvijas augstskolu vidū. Turklāt, salīdzinot ar 2022. gadu, LU ierindojusies 100 vietas augstāk.

Akadēmiskās sabiedrības un uzņēmēju viedoklim par attiecīgās zinātnes jomas attīstību augstskolā ir izšķiroša nozīme panākumiem “QS World University Rankings by Subject” reitingā. Šo vērtējumu iegūst no apmēram 130 000 zinātnieku un apmēram 75 000 darba devēju brīvprātīgi aizpildītas aptaujas un tas veido no 50% līdz pat 100% no kopējā nozares vērtējuma svara.

““QS World University Rankings by Subject” rezultāti parāda medicīnas studiju un pētniecības kvalitātes augsto līmeni LU un Latvijā kopumā. Vēl ir daudz darāmā, lai uzlabotu rezultātus ne tikai medicīnas, bet arī citās zinātņu nozarēs, lai veidotos respektabls un atpazīstams zinātnes universitātes tēls gan akadēmiskajā vidē, gan sabiedrībā kopumā,” rezultātus komentē LU rektors profesors Indriķis Muižnieks. Tāpat kā iepriekš, QS World reitinga rezultātos medicīnā un dzīvības zinātnēs LU saņēmusi augstu novērtējumu no darba devējiem.

Vienlaikus rektors uzsver, ka medicīnā un dzīvības zinātnēs lielāks svars ir zinātnisko publikāciju skaitam un to citēšanas biežumam, kas palīdz izcelt LU sasniegumus. LU 2021. gadā pirmā no visām Latvijas zinātniskajām institūcijām pārsniedza 1000 zinātnisko publikāciju skaitu, kuras tiek uzskaitītas bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāzē Scopus. Arī 2022. gadā Scopus jau uzskaitītas vairāk nekā 1000 publikācijas, kuru autori ir LU zinātnieki.

"QS World University Rankings" augstskolu reitings ir viens no pasaules ietekmīgākajiem un arī plašāk pazīstamajiem pasaulē. Augstskolu sniegums tiek vērtēts piecās lielās nozaru grupās: inženierzinātnēs un tehnoloģijās, mākslas un humanitārajās zinātnēs, dzīvības zinātnēs un medicīnā, dabas zinātnēs, sociālajās un vadības zinātnēs, kā arī 54 disciplīnās, piemēram, medicīnā vai valodniecībā. Lai saņemtu vērtējumu, katrai nozarei  jāsaņem pietiekams skaits akadēmiskās sabiedrības un darba devēju atsauksmju, kā arī ik gadus jāpublicē noteikts skaits zinātnisko darbu, kuri tiek iekļauti datubāzē Scopus.

Šobrīd no pasaulē esošajām vairāk nekā 25 000 augstskolām QS reitingā vērtētas 1594.

Dalīties

Saistītais saturs