Foto ir ilustratīva nozīme. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

17. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts apstiprināja LZA balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra desmit LZA vārdbalvas, to vidū sešas jaunajiem zinātniekiem, kā arī piecas jauno zinātnieku balvas.

LZA vārdbalvas

Dr.phys. Virgīnijai Vītolai (LU Cietvielu fizikas institūts) piešķirta Artura Balklava balva zinātnes popularizēšanā par neatlaidīgu darbu jauniešu piesaistīšanā zinātnei.

LZA Dr. h. c. philol. Ilgonim Bērsonam (Latvijas Universitāte) – Viļa Plūdoņa balva literatūrzinātnē par ilggadīgiem nopelniem latviešu literatūras pētniecībā.

 

Vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem 

Ph.D. Ingai Pudžai (LU Cietvielu fizikas institūts) – Ludviga un Māra Jansonu balva fizikā par darbu “Lokālās struktūras ietekme uz vara molibdāta un tā cieto šķīdumu termohromajām īpašībām”. Vad. LZA īst.loc. A. Kuzmins.

Mg. chem. Aleksandram Čižikovam (Latvijas Universitāte, Latvijas Organiskās sintēzes institūts) – Mārtiņa Straumaņa – Alfrēda Ieviņa balva ķīmijā par darbu “Pikolīnamīda virzīta kobalta katalizēta aminoskābju C(sp2)-H saites funkcionalizēšana”. Vad. Mg.sc.ing. L. Lukašēvics, Dr.chem. L. Grigorjeva.

Mg.philol.Mg.translat. Madarai Stādei (Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte) – Zentas Mauriņas balva literatūrzinātnē par darbu “Etniskās un nacionālās gastroidentitātes romānu sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts””. Vad. Dr.philol. I. Kalniņa.

 

Jauno zinātnieku balvas

Mg.phys. Viktorijai Pankratovai (LU Cietvielu fizikas institūts) – LZA jauno zinātnieku balva par darbu “Radiācijas inducētu defektu izpēte granātu monokristālos”. Vad. Dr.phys. A. Šarakovskis.

Ph.D. Līgai Romānei-Kalniņai (Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte) – LZA jauno zinātnieku balva par darbu “Nacionālās identitātes veidošana un atspoguļojums Baltijas valstu prezidentu runās – korpusā balstīta kritiskā diskursa analīze”. Vad. Dr.philol. I. Karapetjana.

Mg.phys. Rihardam Ruskam (LU Cietvielu fizikas institūts) – LZA jauno zinātnieku balva par darbu “Redzamā un infrasarkanā luminiscence alumīnija nitrīda materiālos”. Vad. Dr.habil.phys. B. Bērziņa.

 

Sveicam un lepojamies!

Dalīties

Saistītais saturs

DHELI projekts attīstīs digitālās humanitārās zinātnes Latvijā
08.02.2023.

DHELI projekts attīstīs digitālās humanitārās zinātnes Latvijā