Latvijas Universitātes Gada balva. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Līdz 10. janvārim, aizpildot anketu, var pieteikt kolēģus Latvijas Universitātes apbalvojumam “Gada darbinieks 2022”.

Latvijas Universitātes (LU) apbalvojuma „Gada darbinieks” mērķi ir:

 • atzīt kvalitatīvu apkalpošanu un veiksmīgu sadarbību ar LU studentiem, darbiniekiem vai sadarbības partneriem;
 • sekmēt darbinieku darba rezultātu kvalitātes palielināšanu un lojalitāti LU.

Apbalvojuma priekšlikumu iesniegšana, izskatīšana un piešķiršana

 • Apbalvojumu piešķir LU darbiniekiem, kuri nav akadēmiskais personāls, ir veicinājuši citu LU studentu, darbinieku vai sadarbības partneru apmierinātību un darbā apliecinājuši šādas vērtības:
  • studentu, darbinieku vai sadarbības partneru vēlmju īstenošana un rezultātu sasniegšana;
  • elastība un radoša pieeja darbam;
  • profesionālo zināšanu un iemaņu izmantošana;
  •  laipna, atsaucīga un draudzīga attieksme;
  • ieguvuši atzinību LU personāla vidū.
    
 • Darbinieku var izvirzīt apbalvojuma saņemšanai, ja darbinieks teicami pilda tiešos amata pienākumus un atbilst šādiem nosacījumiem:
  • ir vispārējais personāls no administratīvām un apkalpojošām struktūrvienībām, kas sniedz pakalpojumus LU studentiem, darbiniekiem vai sadarbības partneriem;
  • ir strādājis LU vismaz divus gadus;
  • darbā ir apliecinājis iepriekšējā punktā minētās vērtības;
  • apkalpojot citus, ir sasniedzis augstus darba kvalitātes rādītājus (laiks, rezultāts u.c.).
    
 • Darbiniekus apbalvojumam var izvirzīt atkārtoti, bet ne biežāk kā reizi piecos gados.
 • Ierosinājumā norāda izvirzīto pretendentu vārdu, uzvārdu, konkrētus piemērus un argumentētu  pamatojumu par pretendenta ieguldījumu LU darbībā.

Nominantus var izvirzīt aizpildot zemāk redzamo ANKETU līdz 2023. gada 10. janvārim.

Anketu sūtītastra.kravcenko@lu.lv

Pieteikšanās anketa

Dalīties