No 2022. gada 19. septembra līdz 30. novembrim studenti no dažādām Ukrainas augstskolām piedalās intensīvā apmācības projektā “Jauno profesionāļu apmācību programma Ukrainas studentiem Latvijas Universitātē – “Eiropas Savienības studijas – iekšpolitika un ārpolitika””. Projektu īsteno LU SZF Politikas zinātnes nodaļa sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju.

"Jauno profesionāļu skola" norisinās jau astoto gadu pēc kārtas, sniedzot iespēju ārvalstu studentiem saņemt starptautiski atzītu sertifikātu no Latvijas Universitātes. Šogad skolas lekcijas tiek īstenotas tiešsaistē, pulcējot līdz šim lielāko studējošo skaitu un nodrošinot kvalitatīvu mācību saturu, pašiem studentiem atrodoties gan Ukrainā, gan bēgļu gaitās. Jauno profesionāļu skolu apmeklē bakalaura un maģistra līmeņa studenti, kā arī doktoranti, kuri var izvēlēties moduļus, pamatojoties uz viņu akadēmiskajām interesēm un vajadzībām. 87 studenti uzsākuši mācības modulī “Eiropas Savienības studijas – iekšpolitika” un 89 studenti modulī – “Eiropas Savienība – ārpolitika”.

LU SZF profesore I. Reinholde norāda, ka projekta mērķis ir sniegt atbalstu Ukrainai tās eirointegrācijas centienos un demokratizācijas procesam, kā arī sagatavot studentus darbam Ukrainas valsts pārvaldes iestādēs. Programmas laikā studenti iegūst zināšanas par publiskās pārvaldes un demokratizācijas reformu īstenošanu, eiropeizāciju, ES funkcionēšanas principiem.

Ārpolitikas daļā studenti apgūst tādus kursus kā "Eiropeizācija: no partnerības līdz dalībai" un "Eiropas Savienības pamatu vēsture". Savukārt iekšpolitikas sadaļā padziļināti tiek aplūkota Eiropas Savienības pārvaldība un vadība, kā arī politika Latvijā, stratēģiskā komunikācija un publiskā diplomātija.

Šogad saņemti  pieteikumi no studentiem no dažādām Ukrainā prestižām augstskolām, piemēram, Jaroslava Gudrā Universitātes (Yaroslaw Mudryi National Law University, Poltava Law Institute), O. Gončara Dņipro Nacionālās Universitātes (Oles Honchar Dnipro National University), Ivana Franko Ļvivas Nacionālās Universitātes (Ivan Franko National University of Lviv), Tarasa Ševčenko Kijevas Nacionālās Universitātes Starptautisko attiecību institūta, (Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv), Kijevas Borisa Grinčenko universitāte (Borys Grinchenko Kyiv University) un citām.

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2022. gadā no attīstības sadarbības budžeta. Dalība projektā studentiem ir bez maksas.

   

Dalīties

Saistītais saturs

Notiks ideju forums par universitātes lomu mainīgā pasaulē
29.09.2022.

Notiks ideju forums par universitātes lomu mainīgā pasaulē

Seminārā diskutēs par Krievijas kara pret Ukrainu ietekmi uz Eiropas Savienību
26.09.2022.

Seminārā diskutēs par Krievijas kara pret Ukrainu ietekmi uz Eiropas Savienību