Seminārs. Foto Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

Šī gada augustā, parakstot līgumu starp Latvijas Universitāti (LU) un Valsts izglītības satura centru (VISC), uzsākta metodisko materiālu komplekta veidošana vidusskolas pamatkursam "Fizika I". Projekta ietvaros paredzēts izveidot stundu tematiskos plānus visām 245 Fizika I kursa stundām, iekļaujot tajos gan mācību materiālus, tai skaitā uzdevumus, laboratorijas darbus, pārbaudes darbus, gan metodiskos komentārus skolotājiem pilnveidotajā standartā definēto sasniedzamo rezultātu realizēšanai.

Materiālu aprobācijai 2022./2023. mācību gadā tiks organizēti deviņi skolotāju semināri (plānoti - 8. oktobrī, 5. novembrī, 3. decembrī, 14. janvārī, 4. februārī, 4. martā, 1. aprīlī, 13. maijā un 3. jūnijā), semināru laikā fizikas skolotāji kopā ar autoriem analizēs izveidotos materiālus un diskutēs par pieredzē un didaktikas principos balstītām pieejām konkrētā fizikas satura mācīšanai kursā. Par darbu aprobācijas semināru ciklā skolotājiem būs iespēja saņemt apliecību par 36 stundu profesionālās pilnveides programmas “Kompetenču pieeja fizikas pamatkursā – no mācību programmas līdz katras stundas tematiskajam plānam” apguvi (saskaņojuma Nr. RIMC-22-189). 

Aicinām vidusskolas fizikas skolotājus pieteikties pirmajam semināram, kas norisināsies LU Zinātņu mājā sestdien, 8. oktobrī, plkst. 10.00—13.30

Pirmā semināra laikā skolotāji tiks iepazīstināti ar plānotajām izmaiņām Fizika I kursa paraugprogrammā, paredzot arī diskusiju par šo izmaiņu nepieciešamību, pamatotību un iespējamo lietderīgumu. Projekta darba grupas pārstāvji arī informēs semināra dalībniekus par plānotajām aktivitātēm un izstrādājamo metodisko materiālu struktūru. 

Pieteikšanās semināram: šeit! 

Aicinām pieteikties līdz 3. oktobrim, vietu skaits ierobežots.

Detalizēta informācija par semināru dalībniekiem tiks nosūtīta 5. oktobrī uz pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi. 

Dalīties

Saistītais saturs

Dodies lielākajā izpētes ceļojumā Zinātnieku naktī Latvijas Universitātē!
30.09.2022.

Dodies lielākajā izpētes ceļojumā Zinātnieku naktī Latvijas Universitātē!

Notiks ideju forums par universitātes lomu mainīgā pasaulē
29.09.2022.

Notiks ideju forums par universitātes lomu mainīgā pasaulē

Cietvielu fizikas institūts iegūst ģimenei draudzīgas darbavietas statusu
29.07.2022.

Cietvielu fizikas institūts iegūst ģimenei draudzīgas darbavietas statusu