Šī gada 25. augustā norisināsies 16. Starptautiskais kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas simpozijs, kura tēma šogad ir “Telpas un atmiņas saistība: procesi un reprezentācijas”. Ik gadu simpozijs tiecas aptvert kognitīvo zinātņu daudzpusību mūsdienu zinātņu kopainā, pulcējot kognitīvo zinātņu nozaru vadošos speciālistus. Šī gada pasākumu organizē Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes (LU DF) Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija sadarbībā ar Rīgas Stradiņa Universitāti (RSU).

“Navigācijas spēja telpā un notikumu (epizodiskā) atmiņa ir cilvēka kognitīvo procesu centrālie komponenti. Neraugoties uz šo abu komponentu šķietamo atšķirību, pēdējā laika pētījumi ir apstiprinājuši ciešu un vitāli būtiski saistību starp tiem. Šis simpozijs aplūkos epizodiskās atmiņas un navigācijas procesu saistījumu no psiholoģijas, neirozinātņu, lingvistikas, datorzinātņu, mākslīgā intelekta pētniecības un citām perspektīvām. Simpozijā pētnieki tieksies rast atbildes uz jautājumiem par telpiskā konteksta un atmiņas, telpiskās mācīšanās un atmiņas mijiedarbību. Īpaša vērība tiks pievērsta vecumposmu izmaiņām navigācijas procesu un epizodiskās atmiņas attīstībā. Simpozijā tiks skaidroti arī visjaunākie atklājumi kognitīvā neirozinātnē navigācijas un epizodiskās atmiņas pētniecībā,” par simpoziju stāsta LU DF Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs, profesors Jurģis Šķilters.

Simpozija ielūgtie runātāji ir profesors Čarans Ranganats (Charan Ranganath) – Kalifornijas Universitātes Deivisā (ASV) Atmiņas un plasticitātes programmas direktors, neirozinātnes un psiholoģijas profesors, kurš veicis virkni nozīmīgu atklājumu gan atmiņas, gan vadības kontroles izpētē. Viņam ir arī virkne fundamentālu pienesumu klīniskajā neirozinātnē. Prof. Ranganats ir redaktors izdevumā Journal of Neuroscience, kas ir ietekmīgākais neirozinātnes žurnāls pasaulē.

Otrs ielūgtais runātājs ir profesors Aidans Horners (Aidan Horner) no Jorkas Universitātes Lielbritānijā. Viņš ir Jorkas Universitātes Epizodiskās atmiņas laboratorijas vadītājs. Viņa pētnieciskās uzmanības centrā ir atmiņas transformācijas ilgāka laika periodā un neirālo korelātu izpēte atmiņas procesu gadījumā. Īpašs akcents prof. Hornera pētījumos ir ilgtermiņa telpiskā atmiņa un navigācijas procesu izpēte ilgākā perspektīvā. Prof. Horners izmanto plaša spektra metodes – sākot no eksperimentālās psiholoģijas līdz virtuālās realitātes simulācijām, datorsimulācijām un neirālo procesu mērījumiem.

Pasākumu noslēgs Templa Universitātes izcilības profesore, Templa Universitātes Telpiskās kognīcijas pētniecības laboratorijas (Research in Spatial Cognition (RISC) Lab) vadītāja Nora Ņūkomba (Nora Newcombe) – pasaulē nozīmīgākā telpiskās uztveres pētniece vecumposmu griezumā. Prof. Ņūkomba ir Starptautiskās prāta smadzeņu izpētes un izglītības biedrības (International Mind Brain Education Society (IMBES)) prezidente, daudzu apbalvojumu ieguvēja, tostarp Viljama Džeimsa balvas laureāte, kas ir nozīmīgākais apbalvojums psiholoģijas nozarē pasaulē. Prof. Ņūkomba ir Amerikas Mākslu un zinātņu Akadēmijas locekle. Prof. Ņūkomba izveidoja vecumposmu izpēti telpiskās uztveres jomā, kāda tā šobrīd pazīstama pasaulē. Tāpat daudzo nozīmīgo pienesumu vidū ir pētījumi par cilvēka navigācijas spējām un to saistību ar atmiņu gan uzvedības, izturēšanās, gan arī neirālo procesu analīzes griezumā.

Papildu ielūgtajiem runātājiem būs referāti no vadošiem pētniecības centriem ASV, Lielbritānijā, Francijā, Kanādā, Spānijā, Norvēģijā un Indijā. Referātos tiks aplūkota navigācijas atmiņas precizitāte, izmantojot dažādas maņas, tostarp ožu, skaņu un redzi. Simpozijā iekļauts arī fascinējošs referāts par epizodiskās atmiņas un valodas evolūcijas mijiedarbību. Neirozinātņu pētījumu rezultāti ļaus ielūkoties valodas, vecumposmu un epizodiskās atmiņas mijiedarbībā. Visbeidzot, mākslīgā intelekta pētniecības jomā tiks sniegts referāts par neirālo tīklu un navigācijas atmiņas mijiedarbību. Šie un citi jautājumi tiks diskutēti simpozija gaitā.

Simpozija programmas komiteju vada Templa Universitātes (ASV) izcilības profesore Nora Ņūkomba un LU DF profesors Jurģis Šķilters.

Pasākums tiek īstenots ar Roberta Blumberga, Andreja Eglītes, bezpeļņas organizācijas “Friends of the University of Latvia” un Latvijas Universitātes fonda atbalstu. Finansiāls atbalsts tiek saņemts arī no ERAF projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/016 “Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā – ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte”.

Simpozija programma un reģistrēšanas ir pieejama DF Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas tīmekļa vietnē: www.lpcs.lu.lv.

Aktualitātēm aicinām sekot arī laboratorijas Facebook lapā un Twitter kontā.

Dalīties

Saistītais saturs

LU pētnieks Edgars Rencis: kurpes nost, tālāk – basām kājām!
09.08.2022.

LU pētnieks Edgars Rencis: kurpes nost, tālāk – basām kājām!

LU pētnieks Jurģis Šķilters: Visas mūsu maņas ir emocionāli piesātinātas
26.10.2021.

LU pētnieks Jurģis Šķilters: Visas mūsu maņas ir emocionāli piesātinātas