© Foto: Toms Grīnbergs

30. jūlijā plkst. 16.00 Kuldīgā, Mālu ielas 17 dārzā, pie pieminekļa "Hēgeļa neiztulkotiem darbiem", notiks Prof. Dr. Birgitas Zandkaulenas (Birgit Sandkaulen, Rūras Universitāte Bohumā) dārza lekcija ““Bildung”, modernitāte un politika: Hēgeļa jēdziens “Bildung””, kam sekos diskusijas ar Dr. Līvu Rotkali (Latvijas Universitāte), Dr. Andreju Balodi (Latvijas Kultūras akadēmija), Dr. Māru Grīnfeldi (Rīgas Stradiņa universitāte) un Dr. Uldi Vēgneru (Rīgas Stradiņa universitāte).

Vācu valodā jēdziens “Bildung” ir labi zināms, taču grūti tulkojams. Prof. Dr. Zandkaulena norāda, ka, ja tiek skatīti Hēgeļa darbu tulkojumi angļu valodā, ir atrodami tādi termini kā “izglītība”, “kultūra” vai “kultūras veidošanās”, kas norāda uz plašu iespējamo nozīmi. Bet kāda īsti ir Hēgeļa interese par “Bildung” un “tās bezgalīgo vērtību”? Atbildot uz jautājumu, lekcijā tiks skaidrots, ka tikai caur izaicinājumiem, kas saistīti ar “Bildung”, mūsdienu dzīve ir normatīvi saistīta ar politiskās līdzdalības ideju.

Dr. Birgita Zandkaulena ir filozofijas profesore un Rūras Universitātes Bohumā Klasiskās vācu filozofijas studiju centra un Hēgeļa arhīva direktore. Viņas galvenais pētniecības virziens ir klasiskā vācu filozofija ar īpašu interesi par sistēmas problemātiku un sistēmas kritiku, personālismu, saprātu un racionalitāti, un “Bildung”.

Pasākums tiek rīkots Demokrātijas festivāla Kuldīgā ietvaros. No 29. līdz 30. jūlijam Kuldīgā notiks jau otrais Demokrātijas festivāls -  paštaisīti, pašiem taisīti, bet arī citiem atvērti demokrātijas svētki. Festivāla divu dienu programmu veido pasākumi, kuru mērķis ir stiprināt demokrātijas vērtības (brīvību, vienlīdzību, solidaritāti, toleranci), attīstīt demokrātijai nepieciešamās prasmes (sadarbību, līdzdalību, cieņpilnu komunikāciju u.c.), kā arī dot iespēju spriest par sabiedrībā aktuālām tēmām

Valoda: angļu un latviešu.

Dalība: bez maksas.

Dalīties