Latvijas Universitātes galvenā ēka
© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments.

Latvijas Universitātes (LU) profesionālās bakalaura studiju programmas “Māszinības” 2022. gada absolventiem izsniegtie diplomi ir atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un visiem absolventiem tiks piešķirta atbilstoša kvalifikācija.

Studiju programma atrodas regulārās akreditācijas procesā studiju virziena ietvaros, un tās laikā tiek veiktas nepieciešamās formālās izmaiņas studiju programmas akreditācijas dokumentos, tostarp īstenojot pāreju uz jauno profesijas standartu “Vispārējās aprūpes māsa”.

Pēc izmaiņu stāšanās spēkā absolventi saņems piešķirto kvalifikāciju apliecinošu izglītības dokumentu.

Studiju programma “Māszinības” atbilst visiem māsu profesijas reformas mērķiem un māsas profesijas standartam.

Dalīties