Dainas Šulcas gleznas “Pilsēta” fragments
Dainas Šulcas gleznas “Pilsēta” fragments.

Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs organizē starpdisciplināru konferenci “Fragmentu pasaule”. Konference notiek Rīgā, Latvijas Universitātē, Kalpaka bulvārī 4, 2022. gada 17. maijā, sākums plkst. 10.00.

Fragments ir izcēlums, kas izņemts no veseluma, un pastāv kā kopības daļa – cilvēka dzīves fragmenti, mākslas darbu fragmenti, pilsētas fragmenti, valodas fragmenti, mūzikas fragmenti. Šī izņemšana un izcelšana vienlīdz var būt gan nejaušība, gan apzināta prakse, bet abos gadījumos tiek ietekmēta veseluma nedalāmība un kopību vienojošā saikne. Izceltais fragments spēj “zināmo apgriezt kājām gaisā” un turpināt dzīvot citā interpretācijā. Tas ir neaizsargāts savā izcēlumā, bet reizē spēj būt jauna konteksta (laba vai ļauna, veiksmīga vai neveiksmīga, patiesa vai nepatiesa utt.) radītājs vai arī jau esošā uzturētājs.

Lai labāk saprastu realitāti, mēs to fragmentējam – no fragmentiem veidojam darbus un ainas, ar fragmentiem izskaidrojam vēstures procesus un politiskās aktualitātes. Konferencē meklēsim atbildes uz jautājumiem:  Kā mēs radām “fragmentu pasaules” no visa esošā, kas ir ap mums? Kā cilvēku radītās fragmentu pasaules ir filosofijā, gleznā, mākslā, tekstā, valodā, un vai cilvēks pats arī ir domājams kā kustīgs fragments lielajā pasaules ainā? Kas ir fragments cilvēka jēgpilnajā apziņā? Kas ir fragments valodā? Arī grāmatas plauktā ir fragmenti bibliotēkā, artefakti – fragmenti muzejā, šķirkļi enciklopēdijā – valodas un izziņas fragmenti, un tā var minēt bezgala.

Ar referātiem konferencē uzstāsies: Raivis Bičevskis, Rihards Kūlis, Anna Auzāne, Linda Gediņa, Jana Dreimane, Jānis Zālītis, Beata Paškevica, Valters Ščerbinskis, Evarts Melnalksnis, Velga Vēvere, Aiga Dzalbe, Daina Šulca, Agrita Tipāne. Konferenci atklās LU prorektore humanitāro un sociālo zinātņu jomā Ina Druviete un LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere. Par Starpnozaru pētniecības centra darbu piecu gadu griezumā savā pieredzē dalīsies centra vadītāja Ineta Kivle.

Laipni gaidīti! Dalību konferencē lūdzam reģistrēt līdz 2022. gada 12. maijam, rakstot uz e-pastu ineta.kivle@lu.lv

Konferences programma

Dalīties