Radiologa darbavieta – talkā nāk RUTA:MED.

LU Matemātikas un informātikas institūta (LU MII) Mākslīgā intelekta laboratorija (AiLab) sadarbībā ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu (RAKUS) izstrādājusi medicīnisko audioierakstu automatizētas transkribēšanas platformu RUTA:MED, kas būtiski atvieglos un paātrinās izmeklējumu aprakstu sagatavošanu.

Vizuālajā diagnostikā Latvijā tiek izmantotas mūsdienīgas medicīnas tehnoloģijas, taču izmeklējumu aprakstu sagatavošana joprojām notiek pilnībā manuāli. Lielākās ārstniecības iestādes aprakstu sagatavošanai – ārstu veikto izmeklējumu audioierakstu transkribēšanai – izmanto diktofonu centrus. Piemēram, RAKUS dienā vidēji tiek sagatavoti vairāk nekā 100 vizuālās diagnostikas diktāti (mēnesī vairāk nekā 160 stundas audioierakstu), ko rindas kārtībā manuāli apstrādā diktofonu centra operatori.

Lai pēc iespējas automatizētu izmeklējumu aprakstu sagatavošanas procesu, 2019. gadā LU MII un RAKUS uzsāka ERAF praktiskās pētniecības projektu “Latviešu valodas runas atpazīšana un sintēze medicīnas lietojumiem” (1.1.1.1/18/A/153), kurā tika izstrādāta medicīnas jomai pielāgota latviešu valodas runas transkribēšanas un transkripciju pēcapstrādes platforma RUTA:MED. Tā ļauj ārstam pašam ērti rediģēt automātiski transkribēto izmeklējuma aprakstu un uzreiz to nodot ārstējošajam ārstam un pacientam, vienlaikus samazinot diktātu plūsmu uz diktofonu centru.

Projekta laikā tika sagatavoti specifiski latviešu valodas digitālie resursi: apjomīgs vēsturisko izmeklējumu aprakstu korpuss, reprezentatīvs runas korpuss un medicīnas leksikas (terminu, saīsinājumu, medikamentu nosaukumu u.c.) izrunas vārdnīca. Šie resursi ļāva izveidot medicīnai pielāgotu runas atpazīšanas sistēmu.

Šobrīd ir uzsākta RUTA:MED aprobēšana RAKUS un citās Latvijas ārstniecības iestādēs. Projekta īstenošanā un platformas testēšanā iesaistītais radiologs Dr. Kaspars Stepanovs atzīst: “RUTA:MED ir tik ērti izmantojama, ka daļai izmeklējumu esmu sācis pats sagatavot aprakstus, nevis nodot tos diktofonu centram.”

Projekta vadītājs Normunds Grūzītis norāda: “Man ir liels gandarījums, ka AiLab komandas ilggadējie starpdisciplinārie pētījumi un sadarbība ar publiskā un privātā sektora partneriem, izstrādājot latviešu valodas digitālos resursus un tehnoloģijas, ļauj ne vien paplašināt mūsu darbību jaunos virzienos, bet arī izstrādāt inovatīvus, sabiedriski un komerciāli nozīmīgus risinājumus.”

Dalīties