Baltijas jūras zaļaļģe Ulva intestinalis, attēla autore: Karīna Bāliņa

Pēdējo desmit gadu laikā ir pieaugusi interese par piejūras teritoriju attīstību kā avotu alternatīvas, ilgtspējīgas pārtikas un citu vērtīgu produktu ražošanai. Ekspertu grupa (105 speciālisti no 28 valstīm), kas īsteno šīs zinātniskās un komerciālās intereses Eiropā, Āzijā, Amerikā un ārpus tās, ierosina modernizēt un padarīt ilgtspējīgāku un veselīgāku mūsu tradicionālo uztveri par “jūras veltēm” no mūsu piekrastes jūrām, izmantojot Eiropas Savienības COST akciju. Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūtu šajā COST akcijā pārstāv pētniece Karīna Bāliņa (PhD).

COST ir starptautiskās sadarbības programma, kas atbalsta zinātnieku un pētnieku sadarbību dažādās zinātnes un tehnoloģijas attīstības jomās Eiropā. Programma radīta ar mērķi atbalstīt galvenokārt pirms-konkurences pētniecību, kā arī pētījumus, kas risina aktuālas sabiedrības problēmas. Šī programma dod iespēju pētniekiem un inovāciju radītājiem savstarpēji sadarboties un izveidot pētniecības tīklu dažādās zinātnes nozarēs. Šīs sadarbības grupas, jeb COST akcijas mērķis ir veicināt jūras aļģu potenciāla izmantošanu Eiropā.

Pamatojoties uz iepriekšējo Eiropas mēroga projektu panākumiem jūras aļģu jomā un ņemot vērā zaļo jūras aļģu Ulva (pazīstamas kā "jūras salāti") unikālās īpašības, mēs esam identificējuši šīs aļģes kā vispiemērotākos kandidātus un paraugorganismus jauna veida Eiropas marikultūrai (jūras augu un dzīvnieku audzēšanai).

Ulva aļģu sugas ir plaši analizētas attiecībā uz to vērtību kā pārtiku, barību, pārtikas sastāvdaļām (piemēram, olbaltumvielām, ogļhidrātiem, pigmentiem, antioksidantiem), ķīmiskajām sastāvdaļām un ārstnieciskajām īpašībām. Marikultūrā Ulva var audzēt gan sauszemes, gan jūras apstākļos. Ulva var saražot vairāk biomasas uz kvadrātmetru nekā sauszemes augi (25-40 tonnas sausnas uz hektāru gadā salīdzinājumā ar 2,1, 4,1 un 5,1 tonnu sojas, kviešu un kukurūzas). Turklāt Ulva kā ekoloģisks bioloģiskais filtrs nodrošina būtisku ekosistēmas pakalpojumu, atbalstot arvien pieaugošās sauszemes un jūras zivju audzēšanas nozares ilgtspējību un novēršot piekrastes ūdeņu eitrofikāciju.

COST akcija CA 20106 - RĪTDIENAS “JŪRAS LABĪBA”: ULVA, MODELIS INOVATĪVAI MARIKULTŪRAI apvieno starpdisciplināras pieejas ilgtspējīgai jūras resursu izmantošanai, aptverot visus Ulva bioloģijas, ekoloģijas, akvakultūras, inženierzinātņu, kā arī ekonomikas un sociālo zinātņu aspektus. Šis projekts veicinās progresīvas zinātnes un tehnoloģijas attīstību, radīs uzņēmējdarbības un nodarbinātības iespējas jūrniecības un piekrastes ekonomikā, kā arī būtiski ietekmēs sabiedrības labklājību.

Šī COST akcija atbilst Eiropas pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa 2021-2027" stratēģiskajiem virzieniem attiecībā uz bioekonomiku, nodrošinātību ar pārtiku, dabas resursiem un vidi un tās īstenošana veicinās ANO 14. ilgtspējīgas attīstības mērķu (UNSDG) sasniegšanu dabas resursu saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas jomā.

Dalīties