10. decembrī notiks Latvijas Universitātes (LU) Produktivitātes zinātniskā institūta “LU domnīca LV PEAK”, Ekonomikas ministrijas (EM) un Fizikālās enerģētikas institūta (FEI) kopīgi organizēts ZOOM seminārs “Klimata mērķu ekonomiskās ietekmes modelēšana un analīze”, kurā tiks diskutēts par Eiropas zaļā kursa īstenošanu un tā ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Seminārs būs skatāms LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) Facebook lapā un sabiedrisko mediju portālā LSM.lv.

Seminārs notiks no plkst. 9.30–15.00 un to moderēs LU Produktivitātes zinātniskā institūta “LU domnīca LV PEAK” direktore prof. Inna Šteinbuka.

Semināru atklās Ekonomikas ministrijas (EM) parlamentārā sekretāre Ilze Indriksone, Saeimas deputāts Kārlis Šadurskis un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre. Savukārt ar prezentāciju EM vārdā uzstāsies  Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta direktors Dr. Dmitrijs Skoruks.

Semināra pirmajā daļā, kas norisināsies latviešu valodā, uzstāsies LU BVEF dekāns, Latvijas Produktivitātes padomes priekšsēdētājs prof. Gundars Bērziņš, kas runās par valsts un sabiedrības iesaisti zaļā kursa realizācijā. Savukārt par zaļā kursa izaicinājumiem Latvijas enerģētikas sektorā runās AS “Latvenergo” padomes priekšsēdētājs Ivars Golsts.          

Akadēmisko vidi seminārā pārstāvēs Rīgas Stradiņa universitāte Eiropas studiju fakultātes pētniece Vineta Kleinberga,  kas savā prezentācijā iezīmēs zinātnes izšķirošo lomu klimata pārmaiņu politikas veidošanā. Latvijas Lauksaimniecības Universitāti diskusijā pārstāvēs Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes asoc. prof.  un vadošais pētnieks Dr. Aleksejs Nipers, kas uzstāsies ar prezentāciju “Eiropas zaļais kurss – tehniska mērķu izpilde vai jēgpilna virzība?”. Savukārt Fizikālās enerģētikas institūta direktors Dr. Gaidis Klāvs klausītājus iepazīstinās ar modelēšanas pieejas pielietošanu Eiropas Komisijas “Gatavi mērķrādītājam 55%” iniciatīvas ietekmes novērtējumam.

Sociālos partnerus seminārā pārstāvēs Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore, Latvijas Produktivitātes padomes locekle Līga Meņģelsone, kas uzstāsies par klimata mērķiem un līdzsvarotu pieeju to sasniegšanā. Bet Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis, Politikas daļas direktors Jānis Lielpēteris runās par to, kā zaļais kurss izskatās no uzņēmēju perspektīvas.

Semināra otrā daļa notiks angļu valodā un būs veltīta klimata pārmaiņu politikas modelēšanas pieredzei. Tajā uzstāsies LU Produktivitātes zinātniskā institūta “LU domnīca LV PEAK” direktora vietnieks, Latvijas Bankas Monetārās Politikas pārvaldes galvenais ekonomists Dr. Oļegs Krasnopjorovs, viņa prezentācijas temats – “Kā modelēt klimata politikas ietekmi uz tautsaimniecību: atziņas no ārvalstu pieredzes”. E3 Modelling rīkotājdirektors Dr. Leonidas Paroussos uzstāšanās temats būs “Klimata pārmaiņu sociāli ekonomisko seku modelēšana: CGE modelēšanas pašreizējais attīstības stāvoklis un izaicinājumi”. Savukārt Fizikālās enerģētikas institūta pētnieks Dr. Jānis Reķis runās par enerģētikas un vides sistēmas modelēšanu, bet Rīgas Tehniskā Universitātes docents, vadošais pētnieks Dr. Dzintars Jaunzems dalīsies runās par dilemmu – “Modeļos balstītas politikas veidošana vai uz politiku balstīta modelēšana?”.

Semināra noslēguma vārdus teiks EM valsts sekretāra vietnieks Edijs Šaicāns.

PROGRAMMA

Dalīties