© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Trešdien, 8. decembrī, plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieki iepazīstinās ar šogad tapušā pētījuma “Latvijas iedzīvotāju attieksme pret imigrāciju un imigrantiem” rezultātiem.

Pētījumā noskaidrots, kā veidojas Latvijas sabiedrības priekšstati par imigrantiem un imigrāciju. Reaģējot uz imigrācijas tēmas pieaugošo aktualitāti Latvijas politiskajā dienaskārtībā, pētījuma autori ir izmantojuši Latvijā maz izmantoto aptaujas eksperimenta metodi. Šī metode ļauj pārbaudīt, cik lielā mērā noteikts informatīvais fons spēj izmainīt sabiedrības attieksmi pret imigrantiem.

“Mūsu pētījumā iegūtie dati parāda, kā konkrēti ekonomiskie, remigrācijas, asimilācijas vai morālie argumenti ietekmē Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret imigrantiem un atsevišķos gadījumos arī spēj to izmainīt,” stāsta viens no pētījuma autoriem Andris Saulītis. Viņš atgādina, ka Latvijas sociālajiem zinātniekiem jau ir uzkrātas zināšanas par to, kādi priekšstati laika gaitā ir nostiprinājušies un valda Latvijas sabiedrībā par imigrantiem. “Taču šajā pētījumā ir iegūti zinātniski pamatoti secinājumi, cik lielā mērā šos priekšstatus var izmainīt, pievēršot cilvēku uzmanību kādai noteiktai imigrācijas šķautnei,” skaidro Saulītis. Pētījuma rezultāti ļauj dziļāk izprast, kā dažādi skaidrojumi par imigrācijas ekonomisko un sociālo nozīmi veido Latvijas sabiedrības attieksmi pret imigrācijas politiku un imigrantu integrāciju.

Pētījuma autori ir Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieki Dr. Mārtiņš Kaprāns, Dr. Andris Saulītis un Dr. Inta Mieriņa. Pētījumu finansē Konrāda Adenauera fonds, to īsteno Sociālo attiecību pētījumu centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtu.

Pētījuma prezentāciju varēs vērot tiešsaistē platformā Zoom, bet ierobežots cilvēku skaits to varēs apmeklēt klātienē, ievērojot spēkā esošos epidemioloģiskos nosacījumus. Prezentācija notiks restorānā Osiris, Kr. Barona ielā 31a. Lūdzam interesentus iepriekš reģistrēties pasākumam, norādot arī savu vēlmi uz pasākumu ierasties klātienē.

Dalīties