Latvijas Universitātes 102. gadadienas sarunu cikls "Dienas saruna".

Māris Zanders intervē LU mācībspēkus un zinātniekus par augstskolai un sabiedrībai aktuāliem jautājumiem.

29.09.2021. Dienas saruna - Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētā profesore Ieva Margeviča- Grinberga.

Dalīties