Latvijas Universitātes 102. gadadienas sarunu cikls "Dienas saruna".

Māris Zanders intervē LU mācībspēkus un zinātniekus par augstskolai un sabiedrībai aktuāliem jautājumiem.

25.09.2021. Dienas saruna - LU Absolventu kluba valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Brencis

Dalīties