20. septembrī Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskajā centrā viesojās Eiropas Padomes Attīstības bankas (EPAB) prezidents Rolfs Venzels. Jau 2017.  gadā EPAB iesaistījās kā finansētāji Akadēmiskā centra II posma attīstībā. EPAB delegācija tikās ar LU rektoru prof. Indriķi Muižnieku un Akadēmiskā centra attīstības programmas komandu. Tikšanās laikā tika apspriests Rakstu mājas projekts, tā progress un gaidāmais rezultāts. Tāpat tika ieskicētas LU Akadēmiskā centra trešās posma attīstības ieceres.

Jau 2020. gadā sadarbībā ar Eiropas Investīciju bankas konsultāciju centru tika noslēgta Akadēmiskā centra attīstības programmas III posma projektu priekšizpēte, un saņemts pozitīvs atzinums, ka LU, realizējot attīstības projektus, veicinās savu stratēģisko mērķu sasniegšanu. Šobrīd noslēdzošā posmā ir padziļinātās izpētes (Due Diligence) process, viens no priekšnosacījumiem projektu realizācijas uzsākšanai.

“EPAB ir unikāla loma Eiropā. Mums ir īpašs mandāts finansēt sabiedriski nozīmīgus infrastruktūras projektus. Tāpat mēs esam unikāli tajā, ka spējam aizņēmējam piedāvāt īpaši izdevīgus nosacījumus: mēs ne tikai piedāvājam labas procentu likmes, bet arī pieredzi un zināšanas, kas gūtas dažādos projektos citās valstīs,” norāda EPAB prezidents Rolfs Venzels.

Padziļinātās izpētes laikā tiek vērtēta LU finansiālā spēja, kā arī institucionālā gatavība attīstīt liela mēroga infrastruktūras objektus: LU Akadēmiskajā centrā plānotās Tehnoloģiju, Veselības, Sporta un Studentu un viesu mājas.

“Šodien bija gods uzņemt dabas mājās EPAB delegāciju ar Rolfu Venzelu priekšgalā un apspriest mūsu attīstības plānus. Mēs guvām visnotaļ saprotošu un pozitīvu attieksmi un nonācām pie izpratnes, ka varētu arī turpināt izmantot bankas atbalstu LU Akadēmiskā centra projektu attīstībā un būvniecībā. Mums ir lieli plāni, naudas arī, protams, ir vajadzīgs daudz, un finanšu avoti jāmeklē visās iespējamās vietās un pie visiem iespējamiem mūsu ideju atbalstītājiem. EPAB veiktā projektu izpēte ļauj augt gan LU kapacitātei īstenot šādus projektus, gan kopumā ir motivējoša tālakam darbam,” uzsver Indriķis Muižnieks.

EPAB dibināta 1956. gadā, un tā nodrošina aizdevumus un garantijas 41 bankas dalībvalstij. Latvija par EPAB dalībvalsti kļuva 1998. gadā.

Foto no vizītes: LU Fotoarhīvā

Dalīties

Saistītais saturs

Ar Sporta māju LU turpina ceļu uz aktīvāku un veselīgāku dzīvesveidu
24.11.2021.

Ar Sporta māju LU turpina ceļu uz aktīvāku un veselīgāku dzīvesveidu