Latvijas Universitāte (LU)  "Times Higher Education by Subject" (THE) pasaules universitāšu reitingā ieguvusi augstu vērtējumu Klīnisko un veselības zinātņu kategorijā. 16. septembrī paziņoti rezultāti kopumā trīs reitinga kategorijās – Fizikālajās zinātnēs, Klīniskajās un veselības zinātnēs, kā arī Dzīvības zinātnēs. LU šajās jomās ir visaugstākā novērtētā Latvijas universitāte. Rezultāti citās reitinga kategorijās – piemēram, Sociālajās, Humanitārajās, Tiesību, Izglītības zinātnēs, arī Inženierzinātnē un Datorzinātnē tiks publicēti oktobrī un novembrī.

“LU novērtējums šajās zinātniskās darbības jomās ir likumsakarīgs neatlaidīga, ilga un uz izcilības atbalstu vērsta darba rezultātus. Priecājamies par Medicīnas fakultātes kolēģu stabili izcilo sniegumu, esam pateicīgi sadarbības partneriem gan universitātē, gan zinātniskajos institūtos un lielajās klīnikās. Klīnisko un veselības zinātņu kategorijā LU ir pasaules universitāšu TOP 400 skaitā. Augstais vērtējums iegūts jau otro gadu pēc kārtas, kas apliecina, ka mūsu stiprā komanda spēj sasniegt lielus mērķus. Esmu pārliecināts, ka attīstot komandu zinātnes principus, atjaunojot valsts pētījumu programmas medicīnā, ieguldot inovatīvu ārstniecības tehnoloģiju attīstībā mēs varam sasniegt vēl labākus rezultātus, veidot veselības zinātnes kā vienu no galvenajām LU stratēģiskās specializācijas virzieniem” saka profesors, LU rektors Indriķis Muižnieks.

Reitinga rezultātus veido no šādiem kritērijiem: mācību vide -  27,5%, pētniecības apjoms, -  27,5%, zinātnisko publikāciju citējamība - 35%, starptautiskā studentu un zinātnieku piesaiste - 7,5%, ienākumi no sadarbības ar nozares uzņēmumiem -  2,5%. Reitingā tiek vērtētas tikai tās augstskolas, kurās noteiktajās zinātņu kategorijās aktīvi publicē zinātniskos darbus un iesaista to izstrādē pietiekami lielu studentu un pētnieku skaitu.

Klīnisko un veselības zinātņu kategorijā, kurā vērtē sniegumu klīniskajā medicīnā, medicīnas bāzes zinātnēs, farmācijā, epidemioloģijā, u.c. Fizikālo zinātņu reitinga rezultātus savukārt veido tādas jomas kā ķīmija, fizika un astronomija, ģeoloģijas, vides, zemes un jūras zinātnes, matemātika un statistika, kā arī ģeoloģija. Savukārt Dzīvības zinātņu reitingā LU atrodas 501.-600. vietā. Dzīvības zinātņu reitinga rezultātus veido rādītāji bioloģijas zinātnē, veterinārijā, lauksaimniecības un mežsaimniecības, kā arī sporta zinātnē.

Pirmo trijnieku augstskolu reitingā visās minētajās jomās veido ASV un Lielbritānijas universitātes: Hārvarda, Berklija, Kalifornijas Tehnoloģiju institūts, Masačūsetas Tehnoloģiju institūts, Keimbridža, Oksforda.

 Baltijas valstu universitātes reitingos

 

Klīniskās un veselības zinātnes

Dzīvības zinātnes

Fizikālās zinātnes

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

301-400

501-600

601-800

Rīgas Tehniskā Universitāte

 

 

801-1000

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

 

801+

 

Rīgas Stradiņa Universitāte

401-500

   

University of Tartu

251-300

151-175

301-400

Tallinn University of Technology

 

 176-200 

601-800

Estonian University of Life Sciences

 

601-800

 

Vilnius Gediminas Technical University

 

 

801-1000

Kaunas University of Technology

 

 

1001+

Vilnius University

401-500

401-500

801-1000

Vytautas Magnus University

 

601-800

 

Lithuanian University of Health Sciences

401-500

801+

 
 

Klīniskās un veselības zinātņu vērtējums

Fizikālo zinātņu vērtējums

Dzīvības zinātņu vērtējums

Times Higher Education ir viens no trim pasaules ietekmīgākajiem universitāšu reitingiem, ko publicē jau 18. gadu. THE reitings pēc nozares aptver 11 priekšmetu jomas (māksla un humanitārās zinātnes, uzņēmējdarbība un ekonomika, klīniskā un veselības joma, datorzinātnes, izglītība, inženierzinātnes, tiesību zinātnes, dzīvības zinātnes, fizikālās zinātnes, psiholoģija un sociālās zinātnes) un sniedz pārskatu par labākajām universitātēm pasaulē.

Dalīties

Saistītais saturs

LU prestižajā "THE” reitingā divos no pieciem rādītājiem iekļūst pasaules TOP 500
02.09.2021.

LU prestižajā "THE” reitingā divos no pieciem rādītājiem iekļūst pasaules TOP 500

LU prestižajā THE reitingā ir visaugstāk novērtētā augstskola Latvijā
28.10.2020.

LU prestižajā THE reitingā ir visaugstāk novērtētā augstskola Latvijā

"Times Higher Education" publicētajā universitāšu reitingā arī Latvijas Universitāte
07.05.2018.

"Times Higher Education" publicētajā universitāšu reitingā arī Latvijas Universitāte