Zinātniskā monogrāfija “Zāmuels Hānemanis un Antons Mesmers. Solis pirms mūsdienu medicīnas” veltīta divu izcilu ārstu veikumam, kuru darbi būtiski ietekmējuši mūsdienu medicīnas veidošanos 19. gadsimtā. Tas ir dziedniecības mākslas organons un dzīvnieku magnētisms – kā par to rakstīja Zāmuels Hānemanis un Antons Mesmers. Apskatītie darbi ir visai atšķirīgi, tomēr tos vieno autoru spējas savu pētījumu un pārdomu rezultātus formulēt pārdomātu paragrāfu izteiksmē.

Daudzas Zāmuela Hānemaņa un Antona Mesmera tēzes mūsdienās ir pašsaprotamas, bet tādas tās nebija pirms diviem gadsimtiem un bija asu zinātnisko strīdu priekšmets. Taču – ne visiem postulātiem un secinājumiem var piekrist, bet arī šajā gadījumā lasītājam vajadzētu ņemt vērā, ka daudzu mūsdienās zināmo atklājumu un zināšanu tajā laikā vēl nebija. Abu autoru darbi nereti tiek izmantoti atsaucēm un norādēm, reizēm visai kļūdaini. Tāpēc šiem darbiem ir jābūt pieejamiem mediķiem mūsdienās, kas ļautu patstāvīgi izvērtēt tos, atsakoties no vispārpieņemtām atziņām.

Autors profesors Valdis Segliņš – Latvijas Universitātes prorektors dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā, ģeoloģijas zinātņu doktors. Pēdējos gados LU Akadēmiskajā apgādā iznākušas vairākas viņa grāmatas – “Senās Ēģiptes rakstu dārgumi” (2011), “Megalīti. Pasaule. Latvija” (2012), “Hors. Valdnieku dievs” (2017),  “Senās Ēģiptes medicīnas papirusi” (2018), “Ištare un desmitiem tās dažādo seju” (2018), “Maģija un burvestības Senajā Ēģiptē” (2019), “Neatrodamā Atlantīda”(2019), “Rituālā drāma un teatralizēti uzvedumi Senajā Ēģiptē” (2020), “Senākie likumu krājumi ķīļrakstos no Urukagina līdz Hammurapi” (2020), kā arī  “Senās Divupes dievi, dēmoni un maģija” (2021).

Grāmatu mākslinieces un maketētājas Baibas Lazdiņas veidotie darbi guvuši vērā ņemamu atzinību, vairāki no tiem ir nominēti grāmatu mākslas konkursam “Zelta ābele” un tikuši apbalvoti. 2011. gadā B. Lazdiņa saņēma šī konkursa balvu “Zelta ābols” par grāmatu “Senās Ēģiptes rakstu dārgumi” nominācijā “Zinātniskās grāmatas”, 2015. gadā – par “Vācu-latviešu frazeoloģijas vārdnīcu” nominācijā “Uzziņu literatūra” un 2018. gada konkursā – par grāmatu “Senās Ēģiptes medicīnas papirusi” nominācijā “Zinātniskā literatūra”.

Izdevuma literārais redaktors Oskars Lapsiņš ir veiksmīgi licis lietā savu bagāto pieredzi darbā ar zinātnisko literatūru.

LU Akadēmiskā apgāda izdevumus visizdevīgāk iegādāties LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19 vai LU Akadēmiskā apgāda telpās Aspazijas bulvārī 5-132, iepriekš sazinoties ar Intu Sakalovsku (tālr. 67034889, inta.sakalovska@lu.lv; apgads@lu.lv).

Dalīties

Saistītais saturs