20. un 21. augustā sarunu festivāla “Lampa” ietvaros garīguma skatuvē notiks vairākas diskusijas, darbnīcas un saruna veltīta garīguma un cieņas tēmai.

Sarunu festivāla “Lampa” organizētāji šogad uzsver, ka “saruna bez cieņas kļūst par viedokļu cīņu, kurā uzvarētāju nav”. Un tieši cieņa ir šī gada festivāla virstēma. Nenoliedzami cieņas jautājums ir bijis nozīmīgs dažādu reliģiju un ieskatu izpratnē. Vēl jo vairāk – bez cieņas un izpratnes nav iespējama mierpilna līdzās pastāvēšana. Bieži vien tā ir nezināšana, kas veicina neizpratni un necieņu. Bieži vien tie ir iesakņojušies stereotipi, kuru salaušanu neesam vēl piedzīvojuši. Tomēr kopīgi to varam mainīt, jo tu zini mazliet, es zinu mazliet un kopā mēs zinām vairāk.

Garīguma skatuve darbosies abas festivāla dienas un tajā varēs piedalīties četrās diskusijās, vienā sarunā un divās darbnīcās. Pirmā diskusija “Pazemība vs. pazemošana” norisināsies jau 20. augustā plkst. 14.00. Diskusijas dalībnieces teoloģijas maģistre Enija Pohomova un teoloģe, Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības lapas redaktore Aļesja Lavrinoviča luterāņu bīskapes emeritas Jānas Jērumas-Grīnbergas vadībā runās par īpaši pret sievietēm vērstu cieņu un necieņu un par to, kā tā redzama sabiedriskajos medijos. Tās pašas dienas vakarā plkst. 18.30 diskusijā “Garīguma nozīme krīžu pārvarēšanā” Centrs cilvēka izaugsmei Torņakalns” programmas direktore Andra Muižniece, kapelāns un mācītājs Linards Rozentāls, mācītājs Rinalds Grants un TV un radio cilvēks Gustavs Terzens žurnālistes un producentes Dainas Jāņkalnes vadībā aplūkos septīto bausli “Tev nebūs zagt” krīzes un cieņas kontekstā.

21. augustā garīguma skatuvē norisināsies vēl divas diskusijas. Plkst. 11.00 diskusijā “Cieņa pret tekstu: Jaunā Bībeles tulkojuma revīzija” mācītājs Indulis Paičs, Latvijas Universitātes (LU) Teoloģijas fakultātes docents Jānis Rudzītis-Neimanis, LU Teoloģijas fakultātes dekāne Dace Balode un teoloģijas maģistrs Ņikita Andrejevs centīsies rast atbildes uz to, kāpēc gan būtu nepieciešams Bībeles izdevums, kas atbilst mūsdienu literārajai valodai un Bībeles teksta izpratnei? Diskusijas mērķis ir pievērst uzmanību tieši kristīgo reliģisko tekstu tulkošanas iespējām un izaicinājumiem. Savukārt noslēdzošās diskusijas vadītājs ekonomikas antropologs, Rīgas Stradiņa universitātes pētnieks Andris Šuvajevs kopā ar dalībniekiem politologu Andri Kudoru, LU Medicīnas fakultātes asociēto profesori Signi Mežinsku, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli, tiesību zinātņu doktoru Ringoldu Balodi un Adventistu Rīgas draudzes mācītāju, zinātniskā grāda pretendentu teoloģijā un reliģiju zinātnē Ģirtu Rozneru 21. augustā plkst. 17.00 centīsies atspoguļot situāciju un rast atbildi uz aktuālo jautājumu “Vai Latvijā baznīca ir nošķirta no politikas?”. Diskusijas laikā vēlamies uzzināt un saprast, kā varam pastāvēt līdzās uzklausot, cienot un kopīgi radot valsti, kurā visi jūtamies labi.

Garīguma skatuvē festivāla laikā interesentiem būs iespēja piedalīties darbnīcās un sarunās, lai uzzinātu vairāk par dažādām reliģijām. 20. augustā plkst. 16.00 festivāla apmeklētāji varēs piedalīties LU Teoloģijas fakultātes profesores Laimas Geikinas vadītajā darbnīcā “Ko es vēl nezinu par sevi un citiem? Reliģija.” Darbnīcas laikā dalībnieki liks zināšanu pie zināšanas, lai gaisinātu nezināšanu. Reliģiju pasaule ir plaša, un daudzu līdzcilvēku dzīvēs reliģijai ir būtiska loma – ieguvējs ir tas, kurš spējīgs izprast apkārtesošos kontekstus. 21. augustā plkst. 12.30 notiks saruna “Ceļš uz pašcieņu budismā”, kurā “Integrācijas un miera institūta” pilote Arta Goldmane sarunāsies ar zenbudistu mūķeni Elgu Bridžīnu Rūsiņu. Sarunas laikā zenbudistu mūķene Elga Bridžīna Rūsiņa pastāstīs, ko budisms māca par sevis cienīšanu un kā iemācīties draudzēties ar sevi pašu. Pasākuma sākumā notiks arī neliela kopīga Elgas vadīta meditācija. Savukārt 21. augustā plkst. 15.00 notiks vēl viena darbnīca “No stereotipiem līdz genocīdam viens metrs”, kuras ietvaros dalībnieki kopā ar profesori Laimu Geikinu meklēs risinājumus, lai mazinātu stereotipus, aizspriedumus un neiecietību pret citādo. 

Garīguma skatuvi sarunu festivāla “Lampa” ietvaros organizē LU Teoloģijas fakultāte sadarbībā ar “Integrācijas un miera institūtu”. Šī sadarbība aizsākās jau 2019. gada vasarā, kad tika veidoti pirmie uzmetumi dažādu pasākumu īstenošanas iespējām. Pirmo reizi garīguma telts sarunu festivālā “Lampa” norisinājās 2020. gada rudenī, tomēr šis ir pirmais gads, kad garīguma skatuvi varēs apmeklēt klātienē Cēsīs 20. un 21. augustā. Un jau otro gadu pēc kārtas sarunu festivāls “Lampa” ir devis neatsveramu platformu idejām, kas ir nozīmīgas abām šīm organizācijām: integrētas un cieņpilnas sabiedrības, kā arī kvalitatīva starpreliģiju un starpkultūru dialoga veicināšana. Šogad sakām lielu paldies arī mūsu partneriem Latviešu Luterāņu sieviešu teoloģu apvienībai, Latvijas Bībeles biedrībai, Centrs cilvēka izaugsmei “Torņakalns” un Budisma mācību centrs Soto Zen Rīga, kas festivāla ietvaros garīguma skatuvē organizē diskusijas un sarunas par garīguma un cieņas jautājumiem. Interesentiem iespējams noskatīties arī pagājušā gada Zenbudisma meditācijas, kā arī interaktīvās diskusijas par reliģiju un izglītību ierakstus.

Dalīties

Saistītais saturs