Lai apgūtu IREX medijpratības programmu un paraudzītos uz pandēmijas laiku un tā sniegtajām pratībām no cita skatu punkta, ziemas izcilības studijās “(Post)pandēmijas medijpratība” tiešsaistē bija pulcējušies vairāk nekā 50 Latvijas Universitātes (LU) maģistrantūras studenti no deviņām sociālo un humanitāro zinātņu programmām.

Divos vakaros LU SZF profesores Vitas Zelčes un pētnieces Klintas Ločmeles vadībā studenti apguva gan praktiskus ieteikumus faktu pārbaudei, analizēja situāciju vārda brīvības jomā, diskutēja par stereotipiem mediju un reklāmu saturā, gan arī pievērsās tematiem par epidēmiju sociālajiem efektiem, tostarp, prognozēja, kāda būs dzīve pēc Covid-19 pandēmijas, un iedziļinājās “bēgšanas no brīvības” konceptā – vai mūs sagaida digitālā diktatūra un kā tā izpaudīsies.

Profesore Vita Zelče atzina, ka vēsture vēsta, ka epidēmijas rada milzu traģēdijas un izraisa krīzi visās dzīves jomās, bet pēckrīzes situācijas sabiedrībai allaž piedāvā jaunas attīstības un dzīves uzlabošanas iespējas un, vērtējot ilgtermiņā, epidēmijas rada arī pozitīvas sekas. Pētniece Klinta Ločmele norādīja, ka vārda brīvība ir ļoti nozīmīga vērtība, tomēr arī vārda brīvībai ir robežas, stāstot par piemēriem par goda un cieņas aizskaršanu un dezinformācijas izplatīšanu. Studenti arī apsprieda neseno gadījumu, kad sociālie mediji bloķēja bijušā ASV prezidenta Donalda Trampa sociālo mediju profilus.

Ziemas izcilības studiju atklāšanā IREX Baltijas Medijpratības programmas vadītājs Kaspars Rūklis aicināja dalībniekus pieteikties IREX grantu programmai nelielu medijpratības projektu īstenošanai. Savukārt studiju noslēguma runā LU prorektore humanitāro un sociālo zinātņu jomā profesore Ina Druviete apsveica dalībniekus par lēmumu divus vakarus veltīt izglītībai un pateicās IREX par iespēju LU studentiem apgūt starptautiski aprobētu medijpratības programmu. Prasmes kritiski izvērtēt informāciju ir sevišķi svarīgas laikā, kad ir tik piesātināta informācijas telpa.

Latvijas Universitāte ir dibinājusi sadarbību ar globālās attīstības un izglītības organizāciju IREX (ASV), kas strādā pie medijpratības programmu veidošanas visās Baltijas valstīs, lai palīdzētu jaunatnei spēt kritiski izvērtēt informāciju medijos. Jau rudens semestrī LU SZF studentiem profesionāļu vadībā bija iespēja uzlabot medijpratību. IREX Learn to Discern (Iemācīties saskatīt) metodoloģijas pamatā ir praktisku medijpratības prasmju apgūšana ar uzsvaru uz “kā” lasīt/skatīties medijus, nevis “ko” lasīt/skatīties medijos, kā arī kritisko un analītisko prasmju attīstīšana.

Dalīties