Rakstu māja ir nākamā ēka Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, kas kopā ar jau divām esošajām Dabas un Zinātņu mājām veidos būtisku daļu LU iecerētajā studentu pilsētiņā. Rakstu māja ir nākamais nozīmīgais solis uz LU infrastruktūras modernizēšanu un resursu koncentrēšanu LU Akadēmiskajā centrā ar mērķi veicināt studiju un pētniecības reformas, veicināt dažādu virzienu sadarbību, LU starptautisko atpazīstamību un konkurētspēju.

LU rektors profesors Indriķis Muižnieks pirmdien, 21. septembrī, ir parakstījis līgumu ar pilnsabiedrību “RERE BMV” par Rakstu mājas projektēšanu un būvniecību.

 “Akadēmiskā centra izveide Latvijas Universitātei palīdzēs LU kļūt par vienu no vadošajām zinātnes universitātēm Baltijas reģionā un ieņemt atzītu vietu starp Eiropas un pasaules pētniecības un inovāciju centriem. LU zinātņu un studiju virzienu koncentrēšana vienuviet radīs savstarpēju sinerģiju un dos iespēju mūsu pētniekiem, akadēmiskajam personālam un studentiem kopā radīt jaunus pētījumus, jaunas idejas un inovatīvus produktus. Rakstu mājai ir ļoti būtiska nozīme LU Akadēmiskajā centrā. Šajā ēkā atradīsies lielākā daļa no humanitāro un sociālo zinātņu fakultātēm un institūtiem, kas nozīmē, ka mēs arvien vairāk pietuvojamies savam mērķim. Svarīga ir sinerģija ne tikai starp dabaszinātnēm, bet starp visiem zinātņu virzieniem kopā, kas līdz ar Rakstu mājas atklāšanu būs vienuviet Torņakalnā,” uzsver LU prorektore humanitāro un sociālo zinātņu jomā Ina Druviete.

Konkurss par LU Akadēmiskā centra Rakstu mājas projektēšanu un būvniecību tika uzsākts 2019. gada oktobrī. Konkursa izvērtēšanas komisijā bija pārstāvēti topošās Rakstu mājas iemītnieki – fakultāšu un Studentu padomes pārstāvji, kā arī tika piesaistīti eksperti būvniecības un arhitektūras jomā.

Pirmajā posmā notika pretendentu kvalifikācijas atlase, kurā piedalījās septiņi pretendenti. Tālākai dalībai uz otro posmu kvalificējās pieci pretendenti. Otrajā posmā tika vērtēti kandidātu iesniegtie tehniskie, arhitektoniskie un finanšu piedāvājumi. Izvērtēšanā tika piesaistīti gan Latvijas, gan starptautiskie arhitektūras eksperti, kurus nominēja Lietuvas, Igaunijas un Latvijas arhitektu savienības.

Saskaņā ar ekspertu un iepirkumu komisijas vērtējumu vienbalsīgi par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tika atzīts pilnsabiedrības “RERE BMV” piedāvājums.

“Līguma izpildei paredzēti 34 mēneši, kas nozīmē, ka Rakstu mājas būvniecību iecerēts pabeigt 2023. gada vasarā un mūsu mērķis ir uzsākt studijas Rakstu mājā ar 2023. gada 1. septembri,” informē LU rektora vietniece infrastruktūras attīstības jautājumos Edīte Megne

Rakstu mājas projektēšana norisināsies 14 mēnešus un 20 mēnešus paredzēta būvniecība.

Rakstu mājas celtniecība tiks realizēta par Eiropas finanšu institūciju sniegto finansējumu, ko Latvijas Universitātei ir piešķīrusi Eiropas Investīciju banka (EIB) un Eiropas Padomes Attīstības banka (EPAB). Projekta īstenošanā un ēkas aprīkošanā tiks ieguldīti arī Latvijas Universitātes līdzekļi. Rakstu mājas projektēšanas un būvniecības līgumcena ir 34,7 miljoni eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. LU Akadēmiskā centra attīstība ir vienīgais Eiropas Stratēģisko Investīciju fonda atbalstītais projekts augstākās izglītības jomā Baltijas valstīs.

Rakstu mājas iekštelpu platība būs lielāka nekā Dabas un Zinātņu mājām. Uz Rakstu māju pārcelsies sešas LU humanitāro un sociālo zinātņu fakultātes: Vēstures un filozofijas fakultāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte un Teoloģijas fakultāte. Plānots, ka jaunajā ēkā atradīsies arī trīs institūti: Latvijas Vēstures institūts, Filozofijas un socioloģijas institūts un Latviešu valodas institūts. Tāpat uz ēku pārcelsies arī LU Studentu biznesa inkubators, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs un LU bibliotēka.

Rakstu mājā kopumā paredzētas 830 darba vietas, 110 auditorijas, ievērojams skaits IT laboratoriju, multimediju studija, prototipēšanas laboratorija, dizaina un mākslas darbnīcas, meditāciju telpa, vingrošanas zāle u.c.

Reizē ar Rakstu mājas būvniecību tiks labiekārtota arī plaša daļa LU Akadēmiskā centra teritorijas, lai veidotu studentiem, darbiniekiem un apmeklētājiem pievilcīgu Akadēmiskā centra ārtelpu.

Līdz ar Rakstu mājas izbūvi lielākā daļa LU eksakto, medicīnas, dzīvības, humanitāro un sociālo zinātņu potenciāla būs koncentrēts vienuviet, veicinot studiju un pētniecības virzienu sinerģiju un konsolidāciju, nodrošinot resursu koplietošanu.

LU Akadēmiskā centra turpmākās attīstības plāni ir sagatavoti sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku un starptautiskām auditorkompānijām. Tie paredz zinātniskās izcilības transformāciju tehnoloģiju risinājumos un jaunuzņēmumu atbalsta centra izveidi Tehnoloģiju mājā. Sadzīvei un veselīgam dzīves veidam nepieciešamo vidi studentiem, universitātes darbiniekiem, viesiem un apkaimes iedzīvotājiem veidos Studentu un viesu māja, Veselības māja, moderna sporta infrastruktūra. Sadarbībā ar Rīgas Domi un Rail Baltica projektu tiks veidots vienots teritorijas attīstības plāns.

LU aicina Latvijas valdību vairāk iesaistīties valstī nozīmīgu uz augstākās izglītības un zinātnes attīstību vērstu mērķu īstenošanā, lai augstskolām savas attīstības veicināšanai netiktu uzlikts slogs, ņemot aizņēmumus. Latvijas Universitātes attīstības un izcilības veicināšana ir ieguvums visai Latvijas sabiedrībai un tautsaimniecības attīstībai.

Dalīties

Saistītais saturs

Ar Sporta māju LU turpina ceļu uz aktīvāku un veselīgāku dzīvesveidu
24.11.2021.

Ar Sporta māju LU turpina ceļu uz aktīvāku un veselīgāku dzīvesveidu