Eiropas Komisija 2020. gada 24. jūlijā paziņoja rezultātus aicinājumam “Atbalsts Eiropas universitāšu pētniecības un inovācijas dimensijai” (I daļa) saistībā ar prestižo programmu “Apvārsnis 2020” “Zinātne ar sabiedrību un sabiedrībai”, - projekts FIT FORTHEM saņēma pozitīvu vērtējumu un lēmumu par finansējuma piešķiršanu.

Šajā uzaicinājumā FORTHEM alianse ir veiksmīgi piesaistījusi vēl 2 miljonus eiro kopīgam darbam projektā FIT FORTHEM (Fostering Institutional Transformation of R&I Policies in European Universities) – jeb Pētniecības un inovācijas politikas institucionālas pārveides veicināšanai Eiropas universitātēs.  Trīs gadu projekts ir balstīts uz kopīgiem mērķiem, jau veiksmīgu un intensīvu sadarbību un pieredzes apmaiņu. FIT FORTHEM galvenokārt koncentrējas uz aktivitātēm, kuras uzsākušas FORTHEM Labs, un uz ilgtermiņa integrāciju aliansē, lai palielinātu katras partneruniversitātes pētniecības un inovācijas potenciālu. Pārveidošanas procesi tiks sākti, iezīmējot kopējās pētniecības jomas, definējot kopēju atvērtu zinātnes politiku, izveidojot starptautiskas pētniecības komandas, kurās tiks iesaistītas ieinteresētās puses no privātā sektora un sabiedrības, dodot iespēju izmantot partneru pētniecības infrastruktūru, kā arī sniedzot spēcīgu atbalstu kopēju dotāciju pieteikumu sagatavošanai Eiropas programmās. Projekta mērķis ir arī turpināt attīstīt dziļu savstarpējo sapratni starp visiem dalībniekiem un stiprināt pētnieku profesionālās prasmes pētniecības vadībā, stratēģiskajā plānošanā un zinātniskajā komunikācijā. Ar FIT FORTHEM alianse sasniegs vēl vienu atskaites punktu ceļā uz veiksmīgu ilgtermiņa un integrējošu sadarbību gan augstākās izglītības, gan pētniecības un inovāciju jomā.

FORTHEM (Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility “Eiropas reģionu sadarbības, transnacionālās augstākās izglītības un mobilitātes veicināšana”) ir viena no 2019.gadā Eiropas Komisijas apstiprinātājām 17 Eiropas Universitāšu aliansēm, kuras mērķis ir izstrādāt un 2025. gadā realizēt inovatīvu, arī citām Eiropas augstskolām izmantojamu nākotnes sadarbības modeli, balstītu uz  kopēju transnacionālās  augstākās izglītības stratēģiju, ar kopēju vadības struktūru un izmantojot kopēju studiju un zinātnes infrastruktūru.

Latvijas Universitāte piedalās FORTHEM kopā ar septiņām Eiropas universitātēm: J.Gūtenberga Universitāti Maincā, Vācijā (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) – koordinators; Burgundijas Universitāti Dižonā Francijā (Université de Bourgogne), Jiveskiles Universitāti Somijā (Jyväskylän yliopisto), Opoles Universitāti Polijā (Uniwersytet Opolski), Palermo Universitāti Itālijā (Universita' degli Studi di Palermo), Valensijas Universitāti Spānijā  (Universitat de València).

Dalīties