Foto: Vaira Obuka, Inga Retiķe, Annija Žentiņa

19. septembrī Ķemeros pie “Meža mājas” un sēravota “Ķirzaciņa”, norisinājās pasākums “ZINĀTnieks Ķemeros”, kurā Jūrmalas skolu 5.–7. klašu jauniešiem bija iespēja iegūt praktiskas iemaņas dabas zinībās Latvijas Universitātes pētnieku vadībā, gūstot motivāciju apgūt dabaszinātnes. Pasākumā piedalījās skolēni no Pumpuru vidusskolas, Lielupes pamatskolas, Slokas pamatskolas un Vaivaru pamatskolas.

Pie sēravota “Ķirzaciņa” skolēniem bija iespēja uzzināt par ūdens aprites ciklu un hidroģeoloģiskajiem procesiem, kā arī pašiem noteikt ūdens sastāvu. Pārgājienā pa Meža taku skolēniem bija iespēja novērot meža stāvojumu, uzzināt tā bioloģisko nozīmi un iepazīt sugas, kas to veido apskatot, taustot un zīmējot. Trešā aktivitāte norisinājās Meža mājā, kur skolēniem bija iespēja uzzināt par gaisa tīrības nozīmi, akcentējot, kas ir antropogēnais un bioloģiskais piesārņojums. Praktiskās nodarbības laikā skolēni darbojās ar mikroskopiem, analizējot putekšņu paraugus.

“"Jo dziļāk mežā, jo..." bija izglītojoša ekskursija, kurā skolēniem bija jābūt vērīgiem, pētot "Meža takas" mežu. Pētot, sausokņus, kritalas un stumbeņus, aktivitātēs dalībnieki atklāja, ka mirusī koksne vēl joprojām ir "dzīva", dodot mājvietu daudzām organismu grupām un vairojot bioloģisko daudzveidību. Vislielāko interesi radīja koku vecuma noteikšanas aktivitāte – bija iegūts koka urbuma paraugs, kura turpmāka analīze notiks klasēs dabas zinību stundās. Pasākums radīja daudz patīkamu emociju, jo īpaši brīžos, kad skolēni paši diskusiju rezultātā nonāca pie daudzām atbildēm par bioloģisko daudzveidību un tās nozīmi," par pasākumu stāsta Latvijas Universitātes docente Iluta Dauškane.

Jūrmalas pilsētas dome jau kopš 2017. gada sākuma sadarbojas ar Latvijas Universitāti, lai kopīgiem spēkiem veicinātu bērnu un jauniešu interesi un izpratni par dabas zinātni un šīs sadarbības galvenais mērķis ir attīstīt Ķemeru daudzfunkcionālo dabas izglītības centru, kas durvis pirmajiem apmeklētājiem vērs 2022. gadā.

Pasākumu organizēja Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Latvijas Universitāti. Pasākumā bija iespēja izpētīt dabu caur mikroskopa aci, iepazīstoties ar Carl Zeiss digitālās klases sniegtajām iespējām.

Dalīties