Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta pētnieki ir iesaistījušies Erasmus+ projektā Robotikas artefaktu veidošana vidusskolēnu motivēšanai STEM karjeru izvēlei (Motivating secondary school students towards STEM careers through robotic artefact making (RoboScientists)). Projekta vadošais partneris ir Varšavas Tehnoloģiju universitāte no Polijas.

Projekta partneri no 30. septembra līdz 3. oktobrim tiekas Atēnās, lai pārrunātu paveikto, apgūtu jaunas un inovatīvas robotu izstrādes metodes un mācītos, kā sekmēt vidusskolēnu ieinteresētību inženierzinātnēs.

Projekta rezultātā tiks izstrādāti visiem interesentiem brīvi pieejami mācību materiāli, ko izmantot mācību nodarbībās ar vidusskolēniem, lai apgūtu fiziku, matemātiku, programmēšanu, izmantojot robotikas aktivitātes. Šādās nodarbībās skolēni radoši un aktīvi var iesaistīties mācību procesā un paši kļūst par savu zināšanu konstruētājiem.

Izglītojošā robotika un tās izmantošana mācību procesā ir aktuāla kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem, bet darbošanās ar robotiem nereti tiek uztverta kā specifiska joma, kas ne katram ir pa spēkam. Projekta partneri centīsies šo zināšanu apguvi iekļaut vispārējā mācību procesā, lai sekmētu to, ka robotika tiek izmantota gan kā intereses pret inženierzinātnēm veicinātāja, gan arī sekmētu, ka skolēni interaktīvā un radošā veidā apgūst tās zināšanas, kas ir nepieciešamas, lai kļūtu par jaunu inovāciju radītājiem.

Projektā piedalās partneri no Latvijas (Latvijas Universitāte un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments), Polijas (Politechnika Warszawska, XXXI Liceum Ogolnoksztalcace im. Ludwika Zamenhofa, Zespol Szkol nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Debicy), Grieķijas (European Lab for Educational Technology, 1 Epal Korydalloy) un Kipras (Frederick University, Engino.NET LTD)

Projektā Latvijas Universitāti pārstāv prof. Linda Daniela (projekta koordinators) un Arta Rūdolfa (projekta zinātniskā asistente), kas ir atbildīgi par pedagoģisko vadlīniju izstrādi, izstrādāto robotikas mācību materiālu izvērtēšanu, pētījuma metodoloģijas izstrādi un datu ieguvi, apstrādi un analīzi.

Projekts norisinās no 2018. gada 1. novembra līdz  2021. gada 30. aprīlim.

Vairāk informācijas par projekta norisi atrodams projekta mājaslapā.

Projekta Nr 2018-1-PL01-KA201-051129. Kopējā piešķirtā finansējuma summa projektam ir 275390.00 eiro.

Dalīties