“Pasniedzējam jābūt patiesi ieinteresētam savā priekšmetā, aizraujošam, atvērtam, radošam, empātiskam un mērķētam uz sadarbību ar studentiem. Ir jāspēj mērīt auditorijas temperatūru, jo tikai tad studenti paceļ galvas un veido acu kontaktu ar pasniedzēju,” stāsta Rolands Tjarve, Sociālo zinātņu fakultātes pasniedzējs un Multimediju studijas vadītājs.

Interesantas, aizraujošas un tai pat laikā vērtīgas studijas ir ne vien Latvijas Universitātes vērtība, bet arī katra pasniedzēja tiešais pienākums studentu priekšā. “Tas ir milzīgs izaicinājums – izdarīt tā, lai cilvēkiem, kuriem ir dažādas intereses un dažādi zināšanu līmeņi, lekciju laiks būtu īpaši noderīgs. Nodarbību efektivitāti un studentu ieinteresētību tajās ir iespējams panākt, rodot zelta vidusceļu starp pasniedzēja sniegtajām zināšanām un atgriezenisko saiti no studentiem. Ir svarīgi panākt, lai studenti līdzdarbojas gan lekcijās, gan semināros, jo tad ir iespējams operatīvi mainīt tēmas izklāsta veidu un integrēt aktuālās lietas teorētiskajās zināšanās. Citiem vārdiem – vissvarīgākā ir abpusējā komunikācija studiju procesā jeb pingpongs starp studentiem un pasniedzēju,” skaidro pasniedzējs.

Rolands Tjarve ir pārliecināts, ka pasniedzējam jāprot izstāstīt jebkuru tēmu, ilustrējot to ar aktuālajiem notikumiem, kas sasnieguši jauniešu auditoriju. Tas nozīmē, ka pasniedzējam nepieciešams gatavoties un sekot līdzi jauniešu sociālajām platformām un viņu interesēm.

 

(Rolands Tjarve, Sociālo zinātņu fakultātes pasniedzējs un Multimediju studijas vadītājs)

Multimediju studijas vadītājs ir pārliecināts – Latvijas Universitātes mācībspēku stiprākā puse ir kvalitatīva akadēmiskā izglītība un viņu profesionalitāte dažādās jomās. “Pirms lekciju vadīšanas pasniedzēji nereti ir izveidojuši veiksmīgu karjeru savā nozarē, un tagad dalās ar savām zināšanām.”

Pasniedzējam jābūt izcili sagatavotam

“Darbs ar studentiem man sagādā patiesu prieku un gandarījumu. Man ļoti patīk šī dinamiskā vide, nepārtraukti jāseko līdzi aktualitātēm, lai spētu runāt valodā, kuru studenti saprot,” stāsta LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesors Jānis Priede, kurš 2016. gadā ieguva Studentu Padomes balvu – Gada pasniedzējs. J. Priedem ir plaša starptautiskā pieredze – viņš ir pasniedzis vieslekcijas un stažējies Kolumbijas Universitātē Ņujorkā, Fuldas Lietišķo zinātņu universitātē Vācijā, Tartu Universitātē un citviet.

(Jānis Priede, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesors)

“Manuprāt, mūsdienu studentus raksturo  burvīga iezīme – viņi zina, ko grib. Tas rada zināmu spiedienu arī uz pasniedzējiem, kuriem jābūt ne tikai zinošiem, bet arī izcili sagatavotiem nodarbībām,” norāda J. Priede. Viņš cenšas nodrošināt interesantu studiju procesu, lai tas veicinātu jebkuras vielas apguvi.

Savās nodarbībās profesors ievēro vairākus principus – vienlīdzīgu attieksmi pret visiem studentiem, savstarpēju cieņu un draudzīgu atmosfēru. “Katra pasniedzēja uzdevums ir sekot līdzi tam, ko viņš var darīt vēl labāk, lai atvieglotu studenta dzīvi, apgūstot vielu,” saka J. Priede. Tā kā lielākā daļa viņa vadīto nodarbību notiek angļu valodā, uzrunājot starptautiskos studentus, pasniedzējs ir gandarīts par iespēju ikdienā mācīties arī no saviem studentiem, kuri pārstāv dažādas kultūras un valstis.

Svarīgi izveidot eksaktās spriešanas spējas

Latvijas Universitātes studentiem, kas mācās fiziku, ķīmiju, matemātiku vai citas eksakto zinātņu jomas, ir īpašas priekšrocības - izcila studiju vide un mācībspēku pieejamība. “Dabas un Zinātņu mājās to jūt ikdienā - tai pašā stāvā, kur notiek zinātne, katru dienu var sastapt studentu grupas, kas kopīgi mācās, diskutē, jautā,” stāsta Vjačeslavs Kaščejevs, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes asociētais profesors un Teorētiskās fizikas katedras vadošais pētnieks, kurš par sasniegumiem kvantu nanoelektronikā saņēmis prestižo Pasaules Ekonomikas foruma balvu. V. Kaščejevs ar humoru saka: “Labākais iegansts, kā iesākt sarunu ar mani, ir uzdot kādu jautājumu pēc būtības par fiziku!”

(Vjačeslavs Kaščejevs, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes asociētais profesors un Teorētiskās fizikas katedras vadošais pētnieks)

LU asociētais profesors ir pārliecināts – klātienes mijiedarbības laiks ir kā darbnīca, kur profesora vadībā tiek atkļūdota domāšana un veidotas eksaktās spriešanas spējas, kuras tik augstu novērtē mūsu absolventu darba vietās.  “Daudzi mācībspēki ir arī augsti kvalificēti un pasaulē atzīti pētnieki – šī ir atslēga vēl vienai LU priekšrocībai. Mūsu studentiem jau bakalaura studiju laikā ir iespēja sākt strādāt laboratorijās un atrast zinātnisku kolektīvu, kur gūtā pieredze ir būtisks papildinājums un paplašinājums studiju programmā apgūtajam,” papildina Vjačeslavs Kaščejevs.

Dalīties