LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētnieks Viktors Veliks laboratorijas vizītes laikā

ERASMUS+ programmas ietvaros, laikā no 12.05.2019 līdz 22.05.2013 KPMI pētnieks Viktors Veliks uzturējās Izraēlas tehnoloģijas institūta TECHNION profesora Hossama Haick laboratorijā. Laboratorijā nodarbojas ar nanosensoru izgatavošanas un to praktiskā pielietojuma pētījumiem. 

ERASMUS+ programmas ietvaros. laikā no 12. maija līdz 22. maijam Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētnieks Viktors Veliks uzturējās Izraēlas tehnoloģijas institūta TECHNION profesora Hossama Haick laboratorijā. Laboratorijā nodarbojas ar nanosensoru izgatavošanas un to praktiskā pielietojuma pētījumiem. 

Prioritārie pētījumu virzieni ir saistīti ar sensoru pielietojumu medicīnā, ūdenī izšķīdušo vielu noteikšanu, ka arī ar jaunās paaudzes pašatjaunošo polimēru pielietojumu nanosensoru izstrādē. Vizītes laikā tika nolasīta lekcija "Elektromagnētiskā lauka iedarbības bioloģiskie aspekti".

Laboratorijas apmeklējumu laikā tika pāradītas sensoru izgatavošanas un kalibrēšanas iekārtas. Praksē tika veikti zelta nanodaļiņu sensoru kalibrēšanas mērījumi, jaunizgatavoto sensoru pārbaudes ietvaros un gaistošo marķieru noteikšanai izelpas paraugā, izmantojot gāzes hromatogrāfijas masspektrometrijas metodi.

Dalīties