Foto: Toms Grīnbergs

Latvijas Universitāte (LU) mācību gada noslēgumā sumināja skolas un skolotājus par ieguldījumu skolēnu zinātniski pētniecisko prasmju veicināšanā un talantīgo skolēnu izcilības attīstīšanā. LU kā Valsts izglītības satura centra sadarbības partneris piedalās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences organizēšanā, kur LU ir Rīgas reģiona konferences organizators. Reģionālā konference Universitātē notika jau trešo gadu, un šogad pirmo gadu lielākā daļa konferences notika jaunajā LU Akadēmiskā centra ēkā - Zinātņu mājā.

Rīgas 95. vidusskola saņēma atzinību par visu iesniegto darbu augsto rezultativitāti reģiona konferencē. Nominācijā “Skolotāja ieguldījums skolēnu izcilības veicināšanā” tika izteiktas atzinības skolotājiem, kas sagatavojuši vairākus skolēnus dalībai konferencē. Kategorijā par vairākiem vadītiem darbiem (vairāk kā pieci) un augstiem rezultātiem gan reģiona, gan valsts konferencē – atzinība desmit skolotājiem (no ĀVĢ - Sandim Veldzem un Anitai Vanagai, Inesei Šneiderei no R84.vsk, Ivetai Vīdušai no RFL, Robertam Ķipuram no RV1Ģ, Ina Baumanei no RVVĢ, no RTU inženierzinātņu vsk. Virgīnijai Vītolai, Andrejam Liepiņam, Dacei Bērtulei un Laurai Fjodorovai).

Kategorijā par vairākiem sagatavotiem darbiem ar labiem rezultātiem reģiona konferencē – sešiem skolotājiem (ĀVĢ- Santai Kazakai, R64.vsk. Raitai Šūpolai, R95.vsk. Inesei Gusevai, RV1Ģ Pēterim Bricam, RV2Ģ Jānim Arājam un RV3Ģ Anitai Rozenblatei).

Pateicību par labiem rezultātiem, sagatavojot skolēnus konferencei, LU izteica arī RV1Ģ skolotājai Marutai Kusiņai, kuras vadītie pieci darbi tika labi novērtēti un izvirzīti uz reģiona konferenci, bet dažādu apstākļu dēļ trīs darbi netika aizstāvēti.

Īpaša atzinība tika izteikta arī skolām, kas strādā ar pamatskolas skolēniem un sasniedz rezultātus arī konferencē - tādas bija piecas skolas. Šo skolu skolotāji (Jaunogres vsk. un sk. Anna Roddate, Lēdmanes pamatskola un sk. Vaira Podskočija, Lielvārdes pamatskola un sk. Inese Rancāne, Edgara Kauliņa Lielvardes vsk. un sk. Velta Gobiņa, Pumpuru vsk. un sk. Ausma Bruņeniece).

 Īpašu pateicību prorektors prof. Valdis Segliņš LU vārdā izteica skolotājai Veltai Gobiņai, kas kopā ar saviem skolēniem ir piedalījusies visās 43 zinātniskajās konferencēs.

Skolu un skolotāju sumināšana notika LU Tehnoloģiju dienas ietvaros, kad LU bija ne tikai jaunākie zinātniskie sasniegumi un iespējas vērojamas, bet dienas pirmajā pusē Akadēmiskā centra Zinātņu mājā rosījās mazie prātnieki – ir 4-6.klašu skolēni.

Dalīties