2019. gada 7. martā 10.00 Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā notiks Valsts pētījumu programmas projekta "LATVIEŠU VALODA" (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002) atklāšanas konference.

Projekta mērķis ir attīstīt cilvēkkapitālu, paplašināt zināšanu bāzi valodniecības un tās saskarjomu zinātnēs par latviešu valodas un lībiešu valodas izpēti un attīstību, valodas resursu digitalizāciju un analīzi, nodrošinot sabiedrībai nepieciešamo pētniecības rezultātu pieejamību, kā arī sniegt ieguldījumu izglītības un valodas apguves jomā un stiprināt valsts valodas lomu un funkcijas.

Projektā, atbilstoši programmas virsmērķim, projekta mērķim un definētajiem uzdevumiem, tiks veikti pētījumi valodas ontoloģijas, sociolingvistikas (ieskaitot, valodas situācijas monitoringu), latviešu valodas gramatikas, leksikoloģijas un leksikogrāfijas (saskarē ar informācijas tehnoloģiju speciālistiem), Latvijas vietvārdu un personvārdu izpētes, latviešu terminoloģijas, latgalistikas jomās un lībiešu valodas leksikā un gramatikā, paplašinot zināšanu bāzi valodniecības un tās saskarjomu zinātnēs par latviešu valodas un lībiešu valodas izpēti un attīstību; izstrādāt un testēt elektroniskos valodas resursus (latviešu valodas vārdnīcas, lībiešu valodas datubāzi, latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīku), kas veicinātu latviešu valodas un lībiešu valodas resursu pieejamību interneta vidē; izmantojot OPEN SCIENCE un OPEN DATA principus, nodrošināt sabiedrībai nepieciešamo pētniecības rezultātu pieejamību internetā un Latvijas un Eiropas publiskajās bibliotēkās; veicot plašus, intervijās un anketēšanā, kā arī tiešā saskarē ar valodas apguvējiem balstītus pētījumus, sniegt priekšlikumus par latviešu valodas kā otrās valodas un svešvalodas apguves optimizāciju atbildīgajām ministrijām, mācību iestādēm, pedagogiem, vecākiem.

Projektu vada Latvijas Universitāte. Tajā iesaistīta Liepājas universitāte, Daugavpils universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Ventspils augstskola, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, kā arī Latviešu valodas aģentūra. Projektu īstenos vairāk nekā 110 pētnieku, starp tiem pašlaik ir 26 bakalaura, maģistra un doktora programmu studentu.

Dalīties