11. decembrī plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā ( Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks zinātnisko rakstu krājuma “Atmiņa. Identitāte. Kultūra” jauno publikāciju par austriešu un šveiciešu literatūru un kultūru prezentācija.

Pasākumā tiks prezentēti LU Akadēmiskās bibliotēkas Austrijas bibliotēkas un Šveices lasītavas zinātniskās konsultantes, starpdisciplināro rakstu krājumu “Atmiņa. Identitāte. Kultūra” sastādītājas, LU Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF)  Ģermānistikas nodaļas asoc. profesores Tatjanas Kuharenokas, krājumu līdzizdevēja, LU HZF Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas vadītāja, asoc. profesora Ivara Orehova, Vīnes Universitātes Ģermānistikas institūta asoc. profesores Margaretes Vāgneres (Margarete Wagner) zinātnieskie raksti, kā arī  LU HZF Ģermānistikas nodaļas maģistrantes Kristīnes Štaimilleres zinātniskais pētījums. Rakstu krājums izdots  LU Akadēmiskajā apgādā. Pasākuma dalībniekus ar uzrunām sveiks  LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Dr. Venta Kocere, Šveices Konfederācijas vēstnieks Latvijā Konstantīns Obolenskis, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Ģermānistikas nodaļas vadītāja,  profesore Ineta Balode, Austrijas Republikas vēstniecības  Latvijā parstāve Irēna Zujeva. Pasākuma īpašie viesi - šveiciešu mākslinieki Petra Derkina (Petra Derkins),  Ēriks J. Grūbels (Erich J. Grübel) un  Nacionālā Simfoniskā orķestra vijolnieks Reinis Galenieks. Pasākums notiks vācu valodā.

Dalīties