Latvijas Zinātņu akadēmija. Foto: Toms Grīnbergs.

29. novembrī, aizklāti balsojot, Rudens pilnsapulcē Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) tika ievēlēti jaunie locekļi – jaunievēlēto vidū ir arī Latvijas Universitātes profesori un pētnieki.

Par LZA jaunajiem locekļiem ievēlēti deviņi īstenie locekļi, 16 korespondētājlocekļi, četri ārzemju un viens goda loceklis. No Latvijas Universitātes par īstenajiem locekļiem ievēlēti Vēstures un filozofijas fakultātes profesors Ēriks Jēkabsons, Humanitāro zinātņu fakultātes profesors Valdis Muktupāvels un Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Gunita Zariņa. Par korespondētājlocekļiem ievēlēti Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns profesors Gundars Bērziņš, Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Ilze Koroļeva, Ķīmiskās fizikas institūta vadošais pētnieks Juris Prikulis un Cietvielu un materiālu fizikas katedras docents Anatolijs Šarakovskis. Vēlēšanu rezultāti apskatāmi LZA mājaslapā.

Dalīties