Vija Zaiga Kluša un Kalvis Torgāns. Foto: Timurs Subhankulovs

29. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) augstāko apbalvojumu – Lielo medaļu – un Borisa un Ināras Teterevu fonda prēmiju saņēma LZA īstenā locekle Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātes profesore Vija Zaiga Kluša un LZA īstenais loceklis LU Juridiskās fakultātes profesors Kalvis Torgāns.

Dr. habil. med. Vija Zaiga Kluša Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu saņēma par radošiem sasniegumiem farmakoloģijas zinātnē, augstākās izglītības jomā un nopelniem Latvijas Zinātņu akadēmijas labā. Dr. habil. iur. Kalvis Torgāns Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu saņēma par modernas civiltiesību skolas iedibināšanu tiesību zinātnē Latvijā un nozīmīgu ieguldījumu teorētisko atziņu ieviešanā praksē. LZA prezidents Ojārs Spārītis, uzrunājot LZA Rudens pilnsapulci, uzsvēra, ka LZA velte valsts dibināšanas simtgadē ir tās nominanti augstākās atzinības Lielās medaļas saņemšanai, piebilstot, ka Latvijas Universitātes profesora un akadēmiķa Kalvja Torgāna darbībā par visu augstāk vērtējama viņa atbildība pret Latvijas Zinātņu akadēmiju, koleģialitāte, izpalīdzība un cieņa, ko viņš kā augstas inteliģences personība velta valsts nozīmes intelektuālās elites institūcijai, patiesībā - valstiskuma simbolam. Savukārt farmakoloģe Vija Zaiga Kluša ir ievērojama kā reģeneratīvās medicīnas pārstāve Latvijas zinātnē. Mūsdienās, kad visā pasaulē notiek intensīvi pētījumi reģeneratīvās medicīnas jomā, ar Vijas Zaigas Klušas un viņas kolēģu pētījumiem Latvija kļūst par starptautiski redzamu spēlētāju. No 2014. līdz 2018. gadam Borisa un Ināras Teterevu fonds piecus gadus sniedza atbalstu Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielajai medaļai – augstākajam apbalvojumam, ko LZA piešķir Latvijas un ārvalstu zinātniekiem par izciliem radošiem sasniegumiem.

Dalīties