Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātes (MF) Jauno mediķu skolu (JMS) šogad absolvēs 43 vidusskolēni, kas nākotnē vēlas studēt kādā no veselības aprūpes programmām un kļūt par ārstiem, māsām un farmaceitiem. Kopumā JMS tās pastāvēšanas laikā absolvējuši jau vairāk nekā 600 jaunieši no visas Latvijas.

JMS noslēdzošā nodarbība un absolventu sertifikātu saņemšana notiks 24. novembrī, kurā piedalīsies un jauniešus uzrunās LU MF prodekāns prof. Gustavs Latkovskis. Šogad skolu absolvēs par desmit skolēniem vairāk nekā pērn. JMS absolventu vidū ir jaunieši no visas Latvijas, tajā skaitā Rīgas, Jelgavas, Ventspils, Liepājas, Rēzeknes, Viļāniem, Cēsīm, Cesvaines, Dobeles un Talsiem. „Jauno mediķu skolu vadu jau piekto gadu un redzu, cik tā ir nozīmīga jauniešiem, kas vēlas studēt medicīnu. Skola ne tikai palīdz izdarīt apzinātu lēmumu par savu nākotnes profesiju, bet ir arī nepieciešamais tilts starp skolu un augstskolu. JMS mēs palīdzam jauniešiem iegūtās zināšanas atsevišķos mācību priekšmetos, piemēram, ķīmijā, bioloģijā un fizikā, salikt vienotā izpratnē par medicīnas būtību un sūtību. Pateicoties tam, katru gadu LU Medicīnas fakultātē nonāk tikai labākie un motivētākie studenti,” atklāj LU Medicīnas fakultātes asoc. prof. un JMS vadītāja Solvita Olsena. Skolas ietvaros jaunieši gūst ieskatu cilvēka anatomijā un histoloģijā, uzzina par ķirurģiskām un onkoloģiskām saslimšanām, to izcelsmi un ārstēšanu. MF docētāji iepazīstina jauniešus ar traumu rašanās cēloņiem un to ārstēšanas metodēm, izklāsta interesantākās dzemdniecības un ginekoloģijas tēmas, kā arī atklāj jaunākās aktualitātes pediatrijā. Mācību kursā iekļauta gan farmakoloģijas lekcija, gan semināri par funkcionālās izmeklēšanas testiem un molekulārās bioloģijas metožu izmantošanu medicīnā. Paralēli specializētajiem kursiem skolēniem tiek piedāvāts ieskats medicīnas vēsturē, medicīnas ētikā un tiesībās. JMS lekcijas un seminārus vada pieredzes bagāti LU MF mācībspēki un medicīnas nozares labākie praktiķi. JMS ir aizraujošs lekciju cikls vidusskolu 11. klases skolēniem, kuri padziļināti interesējas par medicīnu. Mācības skolā ir bez maksas un tās norit vienu reizi mēnesī, katra mēneša pēdējā sestdienā. Pieteikumu anketu meklēt Medicīnas fakultātes mājaslapā. JMS programmu vidusskolēni apgūs viena gada laikā no janvāra līdz novembrim. Nodarbības ir dinamiskas un intensīvas, vienlaikus dodot iespēju 12. klases pavasari veltīt vidusskolas noslēguma pārbaudījumiem. Skolas absolventi iegūs sertifikātu, kas, stājoties LU MF, dos iespēju saņemt 10 papildpunktus.      

Dalīties