22.–23. novembrī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē notiks otrā starptautiskā konference “Rīgas lasījumi sociālajās zinātnēs” (Riga Readings in Social Sciences (RRSS)). Šī gada konferences tēma ir “Baltijas jūras reģions pēc 100 gadiem” (Baltic Sea Region: Hundred Years On), kas aptver plašu sociālo zinātņu spektru – politikas zinātne, socioloģija, mediju un komunikācijas zinātne, informācijas un bibliotēkzinātne.

Konferences mērķis ir veidot Latvijas Universitātē stabilu starptautiska līmeņa platformu diskusijām un akadēmisko pētījumu rezultātu izplatīšanai sociālajās zinātnēs, piesaistot starptautiska mēroga zinātniekus, jaunos zinātniekus un doktorantus, īpaši tos, kas pievērsušies Baltijas jūras reģiona studijām. Konferencē dalību pieteikuši pētnieki ne tikai no Baltijas jūras reģiona valstīm –  Igaunijas, Lietuvas, Vācijas, Polijas, Zviedrijas, Krievijas, bet arī no ASV, Kanādas, Lielbritānijas, Japānas, Dienvidkorejas, Itālijas, Slovēnijas, Čehijas un Kazahstānas. Kopumā vairāk nekā 100 dalībnieki no 16 valstīm. Konferenci atklāt aicināti Dr. Kornēliju Bjola (Corneliu Bjola) no Oksfordas Universitātes, kurš runās par digitālo transformāciju diplomātijā un sociālajās zinātnēs un Dr. Daunis Auers no Latvijas Universitātes ar referātu “Baltijas valstu simtgade… kā nākamajos 100?”. Savukārt konferences noslēgumā uzstāsies Dr. Toms Šūmahers (Tom Schumacher)  no Ķīles universitātes ar priekšlasījumu "Pētnieku mobilitāte Baltijas jūras reģionā – pašreizējā situācija un perspektīvas", Dr. Kazimirs Mjuzials (Kazimierz Musiał) no Gdaņskas Universitātes, analizējot jautājumu par Baltijas jūras reģiona pievilcības paaugstināšanu pētniekiem, koncentrējoties uz zinātnisko izcilību. Konferences darba sesijas aptvers plašu tēmu loku – politiskā komunikācija un pilsoniskā sabiedrība, demokrātija un pārvaldība mūsdienu pasaulē, ārpolitika un diplomātija, drošības pētījumi, cilvēktiesības, sociālā aprūpe un diskriminācija, mediji un komunikācija, kultūras atmiņa, vēsture, identitāte, starptautiskā migrācija, kā arī  starpdisciplināras pētnieciskās tēmas, kā reģionālā attīstība, cilvēku attīstība, atmiņas studijas, dzimuma studijas, sociālā antropoloģija u. c.. RRSS konferenci organizē: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte (LU SZF), LU SZF Sociālo un politisko pētījumu institūts (SPPI). Kopš tā izveidošanas 2004. gadā SPPI uzdevums ir koordinēt starpdisciplinārus pētniecības projektus, iesaistot fakultātes četru departamentu akadēmiskos personālus un absolventus, kas ir politikas zinātne, socioloģija, komunikācijas studijas, informācijas un bibliotēku zinātne. PROGRAMMA

Dalīties