Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma (SAPPP) piesaista nacionāla un starptautiska līmeņa projektu finansējumu studiju attīstības un pārvaldības pilnveides jomā, kā arī vada to īstenošanu saskaņā ar LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas īstenošanas kārtību.