Nekustamo īpašumu ieņēmumu nodaļa (NĪIN nodrošina LU) nekustamā īpašuma efektīvu pārvaldību un racionālu izmantošanu, LU nekustamo īpašumu iznomāšanu, izīrēšanu vai atsavināšanu, nekustamo īpašumu nomu LU pamatdarbības nodrošināšanai, kā arī veic īrnieku un nomnieku saistību uzraudzību, debitoru finanšu saistību kontroles organizēšanu un parādu piedziņu, īpašumu iegūšanas LU īpašumā procesu organizēšanu un būvju legalizāciju.