LU kvalitātes vadītājs nodrošina LU kvalitātes vadības sistēmas attīstību atbilstoši kvalitātes standartiem, ievieš un uztur stratēģiskās vadības sistēmu, procesu vadības sistemu, risku vadības sistēmu, nodrošina iekšējo kvalitātes vadības sistēmas regulāru novērtēšanu, līdzdarbojas LU procesu pilnveidē un pārmaiņu vadīšanā, kā arī sadarbības veidošanā ar LU darbībā iesaistītajām pusēm, tādējādi sekmējot kvalitātes pilnveidi un vienotas kvalitātes kultūras izpratnes veidošanos LU.