LU darba aizsardzības sistēmas vadītāja nodrošina LU ar arodveselības un darba drošības jomu saistīto pasākumu kopuma plānošanu, īstenošanu un pilnveidi, un darbinieku konsultēšanu darba aizsardzības jautājumos. Veic nepieciešamo dokumentu sagatavošanu LU darba aizsardzības sistēmas darbības nodrošināšanai un LU Darba drošības un arodveselības politikas mērķa sasniegšanai.

LU darba aizsardzības sistēmas vadītāja