Departaments veic LU finanšu un grāmatvedības uzskaiti. Departamentā ir finanšu plānu nodaļa un grāmatvedība. Finanšu plānu nodaļa gatavo LU un struktūrvienību budžetus, kontrolē finanšu līdzekļu izlietojumu projektos un struktūrvienībās, nodrošina atbildīgās amatpersonas ar nepieciešamo finanšu informāciju dažādos griezumos. Grāmatvedība uzskaita un reģistrē visus LU saimnieciskos darījumus - ienākošos un izejošos rēķinus, maksājumus, algas darbiniekiem, komandējumu izdevumus, stipendijas studējošajiem, veic materiālo vērtību un darījumu uzskaiti pa līdzekļu veidiem, projektiem, zinātniskajiem grantiem un līgumdarbiem. Tā veic nodokļu aprēķinus un maksājumus, veido darbības rezultātu pārskatus LU vadībai un kontrolējošām organizācijām.

Direktors

Māris Lazdiņš