No šā gada 17. līdz 21. jūnijam Latvijas Universitātes (LU) Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LFMI) organizē Starptautiskās tautas naratīvu izpētes biedrības 19. kongresu, pulcējot gan tradicionālo teiku, pasaku, leģendu un nostāstu, gan mūsdienu naratīvu pētniekus no visas pasaules, lai diskutētu par to, kā norises pasaulē atbalsojas mūsu ikdienas vēstījumos.

Papildu informācija