LU Latvijas vēstures institūts un Polijas Zinātņu akadēmijas Arheoloģijas un etnoloģijas institūts sadarbībā ar Rīgas Paula Stradiņa universitātes Anatomijas muzeju 26. un 27. oktobrī LU Latvijas vēstures institūtā (Kalpaka bulvāris 4, otrā stāva zāle) organizē starptautisku konferenci "Diskutablās kolekcijas Centrālajā un Austrumeiropā: koloniālisma un eksotisko etnogrāfisko izrāžu mantojums".

Starptautiskā konference apvienos vēstures, kultūras mantojuma, etnogrāfijas un antropoloģijas, mākslas un muzeoloģijas pētniekus dažādos karjeras posmos. Konferences divās ievadlekcijās un 23 referātos tiks aktualizēti ar diskutablajām virtuālajām, privātajām, muzeju un universitāšu kolekcijām saistīti jautājumi.

Konferences izpratnē diskutablās kolekcijas ir ārpus Eiropas izcelsmes priekšmetu grupas, kas iegūtas un iekļautas Centrāleiropas un Austrumeiropas kolekcijās 19. un 20. gadsimtā, un glabā priekšmetus, kas atbilst tādu tēmu kā citādība, primitīvisms un rasisms tvērumam. Konferences fokusā būs strīdīgo kolekciju sarežģītā vēsture, tai skaitā to statusa, uztveres un interpretācijas samezglojumi mūsdienās salīdzinošā starpreģionālā un dialogikas perspektīvā.

Konferences programma.