2024. gada 15. februārī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Promocijas padomes izglītības zinātnēs atklātā sēdē Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 100. auditorijā Fiona Mary Vilnite aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Mental training in the improvement of violin playing skill in the primary school pedagogical process” (Ph. D.) iegūšanai. 

Recenzenti:

  • Dr. paed. Manuels Hoakins Fernandess-Gonsaless (Latvijas Universitāte),
  • Dr. paed. Jeļena Davidova (Daugavpils Universitāte),
  • Dr. paed. Nora Jansone-Ratinika (Rīgas Stradiņa Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.